Obsah

Hospodaření obce

Rok 2014

Rozbor hospodaření PO ZŠ a MŠ Černotín 2014 Staženo: 102x | 15.05.2015

Rozvaha obce 2014 Staženo: 107x | 15.05.2015

Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2014 Staženo: 104x | 15.05.2015

Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2014 Staženo: 102x | 15.05.2015

Výkaz zisku a ztráty obce 2014 Staženo: 109x | 15.05.2015

Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2014 Staženo: 99x | 15.05.2015

Výsledky finančních kontrol 2014 Staženo: 94x | 15.05.2015

Návrh závěrečného účtu obce Černotín za rok 2014 Staženo: 107x | 15.05.2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Staženo: 110x | 15.05.2015

Rok 2013

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Staženo: 121x | 26.05.2014

Inventarizační zpráva obce za rok 2013 Staženo: 132x | 26.05.2014

Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín za rok 2013 Staženo: 103x | 26.05.2014

Návrh závěrečného účtu obce Černotín za rok 2013 Staženo: 103x | 26.05.2014

Podklady ke státnímu závěrečnému účtu Staženo: 97x | 26.05.2014

Příloha obce Staženo: 105x | 26.05.2014

Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 119x | 26.05.2014

Rozbor hospodaření PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 125x | 26.05.2014

Rozvaha obce Staženo: 95x | 26.05.2014

Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 106x | 26.05.2014

Výkaz Fin2-12 o plnění rozpočtu obce Staženo: 92x | 26.05.2014

Stránka