Obsah

Kříže a pomníky


V černotínské farnosti je postaveno jednáct křížů a čtyři sochy. Jeden kříž potřebuje rekonstrukci po poškození vychřicí v únoru 1999. V Černotíně je šest křížů a jedna socha, v Hluzově pět křížů a tři sochy. Až na kříž "Šnejdrlů" z roku 1836, pocházej kříže a sochy ze dvou období. Po vzniku farnosti v roce 1880 přišla etapa nadšení, zbožnosti a reprezentace rodů. Ke stavbám přispěla i tehdejší dobrá ekonomická situace ve vsi. Druhá vlna se týká období po první světové válce, kdy byly kříže věnovány památce padlých rodinných příslušníků.

Černotín


Nejstarším křížem v Černotíně je pozdně barokní kříž, který lidé pojmenovávají podle posledních obyvatel v bývalém čísle 60 - Šnejdrlů. Nese datum 1836, kdy v obci probíhala první vlna cholery. Lze předpokládat, že byl postaven jako ochrana obce. Byl umístěn na začátku tehdejší obce u poutní cesty ke Kostelíčku (v té době bylo spojení obce s Hranicemi soustředěno chodníky a polními cestami právě sem!). Kříž nemá vyznačeno jméno dárce. Na katastrální mapě z roku 1830 je tu již kříž vyznačen. Byl asi dřevěný a nahradili ho po epidemii křížem kamenným. U křížů na konci vesnice se zpravidla obyvatelé loučili s nebožtíky. Odtud odcházely pohřby ke Kostelíčku.

Pozdně barokní kříž

 

Druhým křížem je kříž na hřbitově. Nemá datování ani nenese jméno dárce. Postaven byl asi na nově otevřeném hřbitově v roce 1880. Původní hřbitov byl poloviční a kříž byl postaven za kněžskými hroby. Na konec dnešního hřbitova byl přemístěn v devadesátých letech dvacátého století. Byl doplněn mramorovou deskou s nápisem "Pane Ježíši, smiluj se nad námi".
 

Kříž na hřbitově

 

Třetím křížem, dnes zříceným, je kříž Nováků. Je postaven Na Hané při poutní cestě ke Kostelíčku. Nemá označený rok ani dárce. Je však známo, že dárcem byl František Novák, který hospodařil na gruntě číslo 11 v letech 1854 až 1892. Stavbu kříže lze zařadit do osmdesátých let devatenáctého století. Kříž byl zničen vichřicí. P. Josef Navrátil dal na sokl, který zůstal, postavit nový kříž k desátému výročí konce světové války, který zhotovil Rajmund Hendrych podle Myslbekova kříže. Na kříži byla napsána výzva: "Modleme se za padlé vojíny, 1928". Tento kříž byl znovu zničen vichřicí v únoru 1999. Sokl zůstal a čeká na doplnění křížem.
 

Kříž Nováků

 

Další kříž byl postaven před vjezdem do Černotína na bývalé okresní cestě. Dárcem byl Jiří Humplík, který hospodařil na gruntě č. 45 v Černotíně. Jiří Humplík zemřel v roce 1904 ve věku 94 let. U kříže byly vítány významné návštěvy v obci. Nápis je těžko čitelný. Text zní: "Kříž tento ku cti a chvále Boží postaviti dal Jiří Humplík č. 45 Černotín". Datace kříže je 1894. Kříž je ze stejného materiálu jako kříž na hřbitově.

Kříž

 

Na výškové kótě 326 nad vesnicí stojí kříž, který nese nápis: "Věnovali ke cti chvále Boží Ferndinand a Majdalena Rabl, 1898". Magdalena Ráblová je zapsána v létech 1873 až 1884 jako majitelka gruntu číslo 23. Kříž tvoří nad obcí dominantu. Dnes stojí na hraně lomu Cementu Hranice Na skalce (černotínské).

Kříž

 

V roce 1926 byl postaven Na lukách (dříve též V hrázi) Marií Kajnárkovou kříž na památku syna Metoděje, který padl v první světové válce.

Kříž na památku syna Metoděje

 

Ve středu vesnice, pod gruntem číslo 28 (Josef Sehnal), byla postavena jako votivní dar socha Panny Marie Hostýnské. Věnovali ji Jan a Petronila Kubešovi číslo 28 v roce 1903. Na čelní straně je nápis: "Zdrávas vítězná ochrano Moravy, zůstaň matkou svému lidu". K pomníku se váže tato pověst: při přejezdu Bečvy brodem Pod skalama strhla voda vůz s lidmi a nesla ho až k Cerekvisku, kde byl potah schopen vůz vytáhnout z Bečvy. Paní Petronila, která byla ve voze, slíbila za záchranu životu postavit Panně Marii Hostýnské sochu.

socha Panny Marie Hostýnské

 

Ve vrbí Pod skalama mezi Bečvou a mlýnskou struhou asi 200 metrů pod splavem stojí kříž věnovaný Květoslavovi Humplíkovi z čísla 42, který tu zemřel na infarkt při práci 27. prosince 1961. Kříž byl přenesen z rodinného hrobu Humplíků na hřbitově U Kostelíčka, který byl mimo hrobku rychtáře Ochmanna. Posledním udržovaným černotínským hrobem na tomto hřbitově.

Kříž