Obsah

Hospodaření obce

Rok 2020

Příloha 6-Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2020 Staženo: 64x | 29.03.2021

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2020 Staženo: 68x | 29.03.2021

Příloha 8-Finanční vypořádaní SR 2020 Staženo: 63x | 29.03.2021

Příloha 9-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2020 Staženo: 59x | 29.03.2021

Příloha 10-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2020 Staženo: 60x | 29.03.2021

Příloha 11-Inventarizační zpráva obce 2020 Staženo: 58x | 29.03.2021

Příloha 12-Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2020 Staženo: 54x | 29.03.2021

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2020 Staženo: 102x | 23.04.2021

Rok 2019

Návrh Závěrečného účtu obce Černotín za rok 2019 Staženo: 184x | 27.04.2020

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2019 Staženo: 172x | 27.04.2020

Příloha 2-Rozvaha obce 2019 Staženo: 153x | 27.04.2020

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2019 Staženo: 154x | 27.04.2020

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2019 Staženo: 206x | 27.04.2020

Příloha 5-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2019 Staženo: 150x | 27.04.2020

Příloha 6-Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2019 Staženo: 149x | 27.04.2020

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2019 Staženo: 153x | 27.04.2020

Příloha 8-Finanční vypořádaní SR 2019 Staženo: 165x | 27.04.2020

Příloha 9-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2019 Staženo: 145x | 27.04.2020

Příloha 10-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019 Staženo: 163x | 27.04.2020

Příloha 11-Inventarizační zpráva obce 2019 Staženo: 144x | 27.04.2020

Stránka