Obsah

Hospodaření obce

Rok 2019

Příloha 6-Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2019 Staženo: 106x | 27.04.2020

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2019 Staženo: 101x | 27.04.2020

Příloha 8-Finanční vypořádaní SR 2019 Staženo: 119x | 27.04.2020

Příloha 9-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2019 Staženo: 99x | 27.04.2020

Příloha 10-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019 Staženo: 107x | 27.04.2020

Příloha 11-Inventarizační zpráva obce 2019 Staženo: 105x | 27.04.2020

Příloha 12-Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2019 Staženo: 105x | 27.04.2020

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2019 Staženo: 113x | 01.06.2020

Rok 2018

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2018 Staženo: 195x | 15.04.2019

Příloha 2-Rozvaha obce 2018 Staženo: 178x | 15.04.2019

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2018 Staženo: 172x | 15.04.2019

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2018 Staženo: 193x | 15.04.2019

Příloha 5-Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2018 Staženo: 169x | 15.04.2019

Příloha 6-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2018 Staženo: 187x | 15.04.2019

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2018 Staženo: 155x | 15.04.2019

Příloha 8-Finanční vypořádaní SR,OK 2018 Staženo: 180x | 15.04.2019

Příloha 9-Finanční vypořádaní MPO 2018 Staženo: 174x | 15.04.2019

Příloha 10-Finanční vypořádání MŽP 2018 Staženo: 156x | 15.04.2019

Příloha 11-Finanční vypořádání MMR 2018 Staženo: 192x | 15.04.2019

Příloha 12-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2018 Staženo: 166x | 15.04.2019

Stránka