Obsah

Hospodaření obce

Rok 2019

Příloha 12-Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2019 Staženo: 154x | 27.04.2020

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2019 Staženo: 156x | 01.06.2020

Rok 2018

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2018 Staženo: 241x | 15.04.2019

Příloha 2-Rozvaha obce 2018 Staženo: 222x | 15.04.2019

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2018 Staženo: 216x | 15.04.2019

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2018 Staženo: 237x | 15.04.2019

Příloha 5-Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2018 Staženo: 208x | 15.04.2019

Příloha 6-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2018 Staženo: 231x | 15.04.2019

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2018 Staženo: 193x | 15.04.2019

Příloha 8-Finanční vypořádaní SR,OK 2018 Staženo: 227x | 15.04.2019

Příloha 9-Finanční vypořádaní MPO 2018 Staženo: 221x | 15.04.2019

Příloha 10-Finanční vypořádání MŽP 2018 Staženo: 198x | 15.04.2019

Příloha 11-Finanční vypořádání MMR 2018 Staženo: 247x | 15.04.2019

Příloha 12-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2018 Staženo: 211x | 15.04.2019

Příloha 13-Výsledky finančních kontrol 2018 Staženo: 208x | 15.04.2019

Příloha 14-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2018 Staženo: 222x | 15.04.2019

Příloha 15-Inventarizační zpráva obce 2018 Staženo: 193x | 15.04.2019

Příloha 16-Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2018 Staženo: 191x | 15.04.2019

Návrh závěrečného účtu obce Černotín za rok 2018 Staženo: 223x | 15.04.2019

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2018 Staženo: 198x | 20.05.2019

Stránka