Obsah

Hospodaření obce

Rok 2020

Návrh Závěrečného účtu obce Černotín za rok 2020 Staženo: 21x | 29.03.2021

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2020 Staženo: 27x | 29.03.2021

Příloha 2-Rozvaha obce 2020 Staženo: 22x | 29.03.2021

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2020 Staženo: 22x | 29.03.2021

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2020 Staženo: 29x | 29.03.2021

Příloha 5-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2020 Staženo: 20x | 29.03.2021

Příloha 6-Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2020 Staženo: 26x | 29.03.2021

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2020 Staženo: 24x | 29.03.2021

Příloha 8-Finanční vypořádaní SR 2020 Staženo: 20x | 29.03.2021

Příloha 9-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2020 Staženo: 20x | 29.03.2021

Příloha 10-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2020 Staženo: 22x | 29.03.2021

Příloha 11-Inventarizační zpráva obce 2020 Staženo: 22x | 29.03.2021

Příloha 12-Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2020 Staženo: 18x | 29.03.2021

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2020 Staženo: 56x | 23.04.2021

Rok 2019

Návrh Závěrečného účtu obce Černotín za rok 2019 Staženo: 124x | 27.04.2020

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2019 Staženo: 124x | 27.04.2020

Příloha 2-Rozvaha obce 2019 Staženo: 104x | 27.04.2020

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2019 Staženo: 107x | 27.04.2020

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2019 Staženo: 135x | 27.04.2020

Příloha 5-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2019 Staženo: 108x | 27.04.2020

Stránka