Obsah

Hospodaření obce

Rok 2020

Návrh Závěrečného účtu obce Černotín za rok 2020 Staženo: 31x | 29.03.2021

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2020 Staženo: 35x | 29.03.2021

Příloha 2-Rozvaha obce 2020 Staženo: 28x | 29.03.2021

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2020 Staženo: 28x | 29.03.2021

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2020 Staženo: 37x | 29.03.2021

Příloha 5-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2020 Staženo: 28x | 29.03.2021

Příloha 6-Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2020 Staženo: 33x | 29.03.2021

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2020 Staženo: 32x | 29.03.2021

Příloha 8-Finanční vypořádaní SR 2020 Staženo: 28x | 29.03.2021

Příloha 9-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2020 Staženo: 27x | 29.03.2021

Příloha 10-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2020 Staženo: 29x | 29.03.2021

Příloha 11-Inventarizační zpráva obce 2020 Staženo: 28x | 29.03.2021

Příloha 12-Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2020 Staženo: 25x | 29.03.2021

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2020 Staženo: 64x | 23.04.2021

Rok 2019

Návrh Závěrečného účtu obce Černotín za rok 2019 Staženo: 133x | 27.04.2020

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2019 Staženo: 132x | 27.04.2020

Příloha 2-Rozvaha obce 2019 Staženo: 113x | 27.04.2020

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2019 Staženo: 114x | 27.04.2020

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2019 Staženo: 145x | 27.04.2020

Příloha 5-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2019 Staženo: 115x | 27.04.2020

Stránka