Obsah

Hospodaření obce

Rok 2021

Návrh Závěrečného účtu obce Černotín za rok 2021 Staženo: 74x | 18.05.2022

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2021 Staženo: 61x | 18.05.2022

Příloha 2-Rozvaha obce 2021 Staženo: 56x | 18.05.2022

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2020 Staženo: 74x | 18.05.2022

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2021 Staženo: 63x | 18.05.2022

Příloha 5-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2021 Staženo: 62x | 18.05.2022

Příloha 6-Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2021 Staženo: 67x | 18.05.2022

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2021 Staženo: 61x | 18.05.2022

Příloha 8-Finanční vypořádaní SR 2021 Staženo: 59x | 18.05.2022

Příloha 9-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2021 Staženo: 48x | 18.05.2022

Příloha 10-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2021 Staženo: 55x | 18.05.2022

Příloha 11-Inventarizační zpráva obce 2021 Staženo: 71x | 18.05.2022

Příloha 12-Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2021 Staženo: 65x | 18.05.2022

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2021 Staženo: 56x | 20.06.2022

Rok 2020

Návrh Závěrečného účtu obce Černotín za rok 2020 Staženo: 128x | 29.03.2021

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2020 Staženo: 135x | 29.03.2021

Příloha 2-Rozvaha obce 2020 Staženo: 127x | 29.03.2021

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2020 Staženo: 137x | 29.03.2021

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2020 Staženo: 128x | 29.03.2021

Příloha 5-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2020 Staženo: 135x | 29.03.2021

Stránka