Obsah

Hospodaření obce

Rok 2019

Návrh Závěrečného účtu obce Černotín za rok 2019 Staženo: 91x | 27.04.2020

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2019 Staženo: 93x | 27.04.2020

Příloha 2-Rozvaha obce 2019 Staženo: 80x | 27.04.2020

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2019 Staženo: 83x | 27.04.2020

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2019 Staženo: 94x | 27.04.2020

Příloha 5-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2019 Staženo: 83x | 27.04.2020

Příloha 6-Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2019 Staženo: 80x | 27.04.2020

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2019 Staženo: 83x | 27.04.2020

Příloha 8-Finanční vypořádaní SR 2019 Staženo: 102x | 27.04.2020

Příloha 9-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2019 Staženo: 83x | 27.04.2020

Příloha 10-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019 Staženo: 94x | 27.04.2020

Příloha 11-Inventarizační zpráva obce 2019 Staženo: 91x | 27.04.2020

Příloha 12-Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2019 Staženo: 86x | 27.04.2020

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2019 Staženo: 92x | 01.06.2020

Rok 2018

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2018 Staženo: 176x | 15.04.2019

Příloha 2-Rozvaha obce 2018 Staženo: 164x | 15.04.2019

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2018 Staženo: 159x | 15.04.2019

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2018 Staženo: 178x | 15.04.2019

Příloha 5-Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2018 Staženo: 158x | 15.04.2019

Příloha 6-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2018 Staženo: 173x | 15.04.2019

Stránka