Obsah

Hospodaření obce

Rok 2022

Návrh Závěrečného účtu obce Černotín za rok 2022 Staženo: 65x | 31.05.2023

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2022 Staženo: 70x | 31.05.2023

Příloha 2-Rozvaha obce 2022 Staženo: 52x | 31.05.2023

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2022 Staženo: 57x | 31.05.2023

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2022 Staženo: 58x | 31.05.2023

Příloha 5-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2022 Staženo: 63x | 31.05.2023

Příloha 6-Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2022 Staženo: 58x | 31.05.2023

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2022 Staženo: 60x | 31.05.2023

Příloha 8-Finanční vypořádaní SR 2022 Staženo: 58x | 31.05.2023

Příloha 9-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2022 Staženo: 60x | 31.05.2023

Příloha 10-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2022 Staženo: 60x | 31.05.2023

Příloha 11-Inventarizační zpráva obce 2022 Staženo: 56x | 31.05.2023

Příloha 12-Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2022 Staženo: 69x | 31.05.2023

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2022 Staženo: 51x | 29.06.2023

Rok 2021

Návrh Závěrečného účtu obce Černotín za rok 2021 Staženo: 122x | 18.05.2022

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2021 Staženo: 114x | 18.05.2022

Příloha 2-Rozvaha obce 2021 Staženo: 105x | 18.05.2022

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2020 Staženo: 126x | 18.05.2022

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2021 Staženo: 113x | 18.05.2022

Příloha 5-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2021 Staženo: 110x | 18.05.2022

Stránka