Obsah

Hospodaření obce

Rok 2015

Příloha 1 - Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2015 Staženo: 112x | 15.05.2016

Příloha 2 - Rozvaha obce 2015 Staženo: 115x | 15.05.2016

Příloha 3 - Výkaz zisku a ztráty obce 2015 Staženo: 102x | 15.05.2016

Příloha 4 - Účetní výkaz Příloha obce 2015 Staženo: 100x | 15.05.2016

Příloha 5 - Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2015 Staženo: 110x | 15.05.2016

Příloha 6 - Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2015 Staženo: 109x | 15.05.2016

Příloha 7 - Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2015 Staženo: 105x | 15.05.2016

Příloha 8 - Rozbor hospodaření PO ZŠ a MŠ Černotín 2015 Staženo: 118x | 15.05.2016

Příloha 9 - Finační vypořádání dotací 2015 Staženo: 105x | 15.05.2016

Příloha 11 - Výsledky finančních kontrol 2015 Staženo: 100x | 15.05.2016

Příloha 12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2015 Staženo: 114x | 15.05.2016

Příloha 13 - Invetarizační zpráva obce 2015 Staženo: 114x | 15.05.2016

Příloha 14 - Invetarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2015 Staženo: 96x | 15.05.2016

Rok 2014

Finanční vypořádání s MMR 2014 Staženo: 128x | 15.05.2015

Finanční vypořádání se státním rozpočet a rozpočtem kraje 2014 Staženo: 118x | 15.05.2015

Invetarizační zpráva obce 2014 Staženo: 110x | 15.05.2015

Invetarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2014 Staženo: 108x | 15.05.2015

Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2014 Staženo: 108x | 15.05.2015

Příloha obce 2014 Staženo: 120x | 15.05.2015

Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2015 Staženo: 101x | 15.05.2015

Stránka