Obsah

O zápisu ze zasedání zastupitelstva obce pojednává § 95 až § 97 zákona o obcích, kde je mimo jiné uvedeno, že o průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání a musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

Při veřejném zveřejnění je povinnost obce zachovat ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu jsou níže uvedená usnesení anonymizovány - odstraněny osobní údaje. Anonymizace se netýká právnických osob.

 

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitestva obce Černotín - 20.10.2022 (708.57 kB)

Usnesení z 1. zasedání zastupitestva obce Černotín - 3.11.2022 (616.06 kB)

Usnesení z 2. zasedání zastupitestva obce Černotín - 15.12.2022 (1.2 MB)

Usnesení z 3. zasedání zastupitestva obce Černotín - 9.3.2023 (590.62 kB)

Usnesení z 4. zasedání zastupitestva obce Černotín - 25.4.2023 (71.96 kB)

Usnesení z 5. zasedání zastupitestva obce Černotín - 22.6.2023 (50.98 kB)

Usnesení z 6. zasedání zastupitestva obce Černotín - 20.9.2023

Usnesení z 7. zasedání zastupitestva obce Černotín - 7.12.2023

Usnesení z 8. zasedání zastupitestva obce Černotín - 6.3. 2024

Usnesení z 9. zasedání zastupitestva obce Černotín - 30.5. 2024