Obsah

O zápisu ze zasedání zastupitelstva obce pojednává § 95 až § 97 zákona o obcích, kde je mimo jiné uvedeno, že o průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání a musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

Při veřejném zveřejnění je povinnost obce zachovat ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu jsou níže uvedená usnesení anonymizovány - odstraněny osobní údaje. Anonymizace se netýká právnických osob.

 

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitestva obce Černotín - 20.10.2022 (708.57 kB)