Obsah

ODPADY

Termíny svozu komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu probíhá v pátek s intervalem 14 dní.

svoz

Plasty - třídí se pouze drobné plasty hlavně PET láhve a obalové materiály-balí se do žlutých pytlů. Do plastů nepatří polystyren a těžké plasty jako je zahradní nábytek, novodurové trubky, guma, PVC, linolea a pneumatiky.  Tyto plasty můžete odevzdat na sběrném dvoře v Ekoltesu Hranice.

Papír - po obci kontejnery. Papír svázaný do balíku lze dovést na sběrný dvůr, kde bude uložen do speciálního kontejneru a odevzdán ZŠ do sběru, Výtěžek bude pro potřeby žáků školy (např. hrazeno plavání).

Sklo - třídíme do kontejnerů rozmístěných po obci.

Biologický odpad - do kontejneru na biologický odpad se dává tráva, plevel ze zahrádky, různý drobný domácí bioodpad, zbytky ovoce a zeleniny. Kontejnery jsou v hluzovské skále a v Černotíně ve dvoře za stolárnou. Ve skále v Hluzově lze uložit také větve a části stromů, k větvím se nesmí přidávat tráva a vypletý plevel ze zahrádek.

odpad

Nově od ledna 2020 jsou k dispozici v Černotíně před obecním úřadem a v Hluzově u hasičské zbrojnice umístěny plastové sběrové nádoby zelené barvy s oranžovým víkem s kulatým pryžovým vhozem, na použité rostlinné oleje a tuky z domácností, např. fritovací oleje, ztužené jedlé tuky apod. Do nádob nepatří technické oleje - převodové, motorové, tlumičové. Žádáme občany, aby tuky vhazovali do nádob pouze v uzavřených PET lahvích, nikoliv ve skleněných. Zamezí se tak vylití oleje do nádoby a jeho znehodnocení.

Na likvidaci stavební sutí si musí každý zajistit odbornou firmu, která má oprávnění suť odebírat.

 

Provozní doba Sběrného dvora společnosti EKOLTES Hranice :

ekoltes

 

 

Zprávy

Environmentální vyúčtování za rok 2023 1

Environmentální vyúčtování za rok 2023

Za rok 2023 jsme k recyklaci předali 1 415 kg vysloužilých elektrozařízení. Tím jste významně přispěli nejen k jejich opětovnému materiálovému využití, ale také k úspoře elektrické energie, vody či ke snížení těžby nerostných surovin. celý text

ostatní | 28. 2. 2024 | Autor: Miroslav Vacula