Obsah

Základní pravidla pro hrazení stočného (domácnosti)

Množství odváděných odpadních vod je stanoveno dle průměrné roční spotřeby vody - 36 m3/ osobu / rok. Stočné je vybíráno za každou trvale hlášenou osobu.
Úhrada za stočné je vypočteno k 31.12. příslušného kalendářního roku a splatné je v následujícím roce.
Výše stočného :
- pro rok 2022 14,50 Kč/m3 (splatné v roce 2023)
- pro rok 2023 14,50 Kč/m3 (splatné v roce 2024)
- pro rok 2024 20 Kč/m3 (splatné v roce 2025)

Placení poplatků probíhá od února do konce června. Preferována je bezhotovostní platba – po zaslání emailu na ucetni@cernotin.cz vám bude stanovena výše částky, číslo účtu a
variabilní symbol k provedení platby. Povinností každého je neodkladně nahlásit změnu. Zpětně snižovat poplatky nelze.

Pro srovnání ceny stočného (splatnost v roce 2023) v okolních obcí :
Opatovice 25 Kč/m3
Ústí 24 Kč/m3
Skalička 24 Kč/m3
Hustopeče 32 Kč/m3
v obcích kde provozuje kanalizaci Vodovody a kanalizace Přerov - 50,45 Kč/m3

 

Podmínky pro výpočet stočného pro rok 2023 (92.76 kB)

Podmínky pro výpočet stočného pro rok 2024 (86.8 kB)