Obsah

Historie obce


Ladislav Valenta: Historie obce Černotín PDF 161 kB
Pokud Vám nejde tento dokument otevřít, nainstalujte si Adobe Reader


Zajímavosti

Moravská brána byla od dávných dob průchodištěm tažné zvěře, lovců, stěhujících se kmenů i obchodníků. V době poledové se tu nacházela zvěř, typická pro polární oblasti. Při stavbě zaniklého nádraží Černotín-Kelč byly nalezeny kosti zvěře z období paleolitu (43). Pobyt lidí je zaznamenán kolem Malé a Velké Kobylanky v mladším paleolitu (40.000 až 8.000 let př.Kr.). Kamenné nástroje byly sbírány od Hluzovského kopce na katastru hluzovském až po Propastsko na katastru černotínském (27).

V roce 2005 byla v Hluzově nalezena mamutí stolička. V Černotíně byly na počátku třicátých let dvacátého století nalezeny dva kamenné mlaty. Oba byly uloženy v černotínské škole. Při těžbě vápence v lomu na Vápenkách nalezli dělníci v roce 1905 tak zvaný Černotínský bronzový poklad (43). Ten zde asi ukryl obchodník, který směřoval k brodu přes Bečvu. Z majetku dávných obchodníků jsou asi i další nálezy na Hluzovsku a Černotínsku: zlatý drát, zlatý prsten, bronzový klín i nádoba u Bečvy na Vápenkách (33).

K prehistorickým nálezům patří též střepy nádob, vyoraných na západním úpatí SKAL a nález ohniště, koňské čelisti a kostí prasete při prohlubování sklepa v Černotíně č. 42. Keramika ze Skal byla v roce 2005 identifikována archeologem Mgr Markem Kalábkem jako užitková a zařazena do pozdní doby bronzové ke kultuře slezskoplatěnické. Tato lokalita, mezi tratí a státní silnicí, je bohatá na keramické úlomky zničené orbou.