Obsah

O zápisu ze zasedání zastupitelstva obce pojednává § 95 až § 97 zákona o obcích, kde je mimo jiné uvedeno, že o průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání a musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

Při veřejném zveřejnění je povinnost obce zachovat ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu jsou níže uvedená usnesení anonymizovány - odstraněny osobní údaje. Anonymizace se netýká právnických osob.

Usnesení z 1. zasedání zastupitestva obce Černotín - 15.11.2018

Usnesení z 2. zasedání zastupitestva obce Černotín - 13.12.2018

Usnesení z 3. zasedání zastupitestva obce Černotín -21.2.2019

Usnesení z 4. zasedání zastupitestva obce Černotín -15.5.2019

Usnesení z 5. zasedání zastupitestva obce Černotín -18.7.2019

Usnesení z 6. zasedání zastupitestva obce Černotín -10.10.2019

Usnesení ze 7. zasedání zastupitestva obce Černotín -12.12.2019

Usnesení z 8. zasedání zastupitestva obce Černotín - 20.2.2020

Usnesení z 9. zasedání zastupitestva obce Černotín - 5.3.2020

Usnesení z 10. zasedání zastupitestva obce Černotín - 28.5.2020

Usnesení z 11. zasedání zastupitestva obce Černotín - 22.7.2020

Usnesení z 12. zasedání zastupitestva obce Černotín - 15.10.2020

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Černotín - 3.12.2020 (94.46 kB)

Usnesení z 14. zasedání zastupitestva obce Černotín - 2.3.2021 (1.19 MB)

Usnesení z 15.zasedání zastupitelstva obce Černotín- 22.4.2021.pdf (93.66 kB)

Usnesení z 16.zasedání zastupitelstva obce Černotín- 21.7.2021.pdf (113.75 kB)

Usnesení ze 17.zasedání zastupitelstva obce Černotín- 14.10.2021.pdf (459.83 kB)

Usnesení z 18.zasedání zastupitelstva obce Černotín- 9.12.2021.pdf (117.28 kB)

Usnesení z 19.zasedání zastupitelstva obce Černotín- 27.12.2021.pdf (42.7 kB)

Usnesení z 20.zasedání zastupitelstva obce Černotín- 27.1.2022.pdf (558.89 kB)

Usnesení z 21.zasedání zastupitelstva obce Černotín- 31.3.2022.pdf (558.89 kB)

Usnesení z 22.zasedání zastupitelstva obce Černotín- 9.6.2022.pdf (785.08 kB)