Obsah

Informace o škole


ŠkolaZřizovatelem školy je Obec Černotín

Personální složení školy

Ředitelka školy
Mgr. Lenka Kleinová
Tel. 581 602 927
E-mail: zscernotin@seznam.cz

Učitelky

  • Mgr. Ludmila Rýparová
  • Mgr. Jana Vlčková

Vychovatelka školní družiny

  • Svatava Stržínková
  • Mgr. Jana Vlčková

Učitelky MŠ

  • Dáša Losová tel. 581 602 934
  • Svatava Stržínková, asistent pedagoga

Provozní zaměstnanci

  • školnice Renata Květoňová
  • vedoucí školní jïdelny  Kateřina Vymětalíková
  • kuchařka  Věra Čechová
  • účetní Anna Holinková

Organizace školního roku 2022/2023

V letošním školním roce navštěvuje naši školu 32 dětí od 1. do 5. ročníku. Jsou rozděleni do dvou tříd. V první třídě je celkem 16 žáků – 7 prvňáčků a 9 druháků, třídní učitelkou je Mgr. Lenka Kleinová.

V druhé třídě je takém 16 žáků – 2 třeťáci, 4 čtvrťáci a 10 páťáků, třídní učitelkou je Mgr. Ludmila Rýparová.

Učitelský sbor tvoří ještě paní učitelka Mgr. Jana Vlčková, která vyučuje prvouku, přírodovědu, tělesnou výchovu, pracovní činnosti, hudební výchovu a výtvarnou výchovu, zároveň je s paní učitelkou Svatavou Stržínkou vychovatelka školní družiny. Letos se k nám připojila i paní Tereza Nevrlá, která u nás pracuje jako školní asistent.

 

Součástí školy je i školní družina, kterou plně využívají všichni žáci školy (do 15:30). Školní družina nabízí velkou škálu řízených i spontánních aktivit pro děti, kdy využívá hernu, třídu, hřiště i počítačovou učebnu. Nabízí také kroužky – počítačový, výtvarně keramický, pohybové hry, angličtinu hrou  a zdravotnický. Každé pondělí probíhá kroužek náboženství, pod vedením p. Marie Kaňovské,

Mateřskou školu má plnou kapacitu -  v letošním školním roce 2022/23 nastoupilo 9 nových dětí, z toho 4 děti budou dvouleté, které dovrší 3 let během školního roku a do školy se bude připravovat 7 školáčků. Provozní doba mateřské školky je 6 - 16 hodin.

Nesmím samozřejmě zapomenout i na školní jídelnu, která zajišťuje stravování pro žáky MŠ i ZŠ, zaměstnance a cizí strávníky. Jídelníček paní vedoucí školní jídelny K. Vymětalíková sestavuje dle zásad zdravé výživy.

doučování

zvyšování

Projekt