Obsah

Informace o škole


ŠkolaZřizovatelem školy je Obec Černotín

Personální složení školy

Ředitelka školy
Mgr. Lenka Kleinová
Tel. 581 602 927
E-mail: zscernotin@seznam.cz

Učitelky

 • Mgr. Ludmila Rýparová
 • Mgr. Jana Vlčková
 • Tereza Nevrlá, školní asistent ZŠ

Vychovatelka školní družiny

 • Svatava Stržínková
 • Mgr. Jana Vlčková

Učitelky MŠ

 • Dáša Losová tel. 581 602 934
 • Alena Skácelová, učitelka

 • Svatava Stržínková, školní asistent MŠ

Provozní zaměstnanci

 • školnice Renata Květoňová
 • vedoucí školní jïdelny Eva Ďalovská
 • kuchařka  Věra Čechová
 • účetní Anna Holinková

Organizace školního roku 2022/2023

 

V letošním školním roce navštěvuje naši školu 22 dětí od 2. do 5. ročníku. Jsou rozděleni do dvou tříd. V první třídě je celkem 9 žáků – 7 druháčků a 2 čtvrťáci, třídní učitelkou je Mgr. Lenka Kleinová.

V druhé třídě je 13 žáků – 9 třeťáků a 4 páťáci, třídní učitelkou je Mgr. Ludmila Rýparová.

Učitelský sbor tvoří ještě paní učitelka Mgr. Jana Vlčková, která vyučuje prvouku, přírodovědu, tělesnou výchovu, pracovní činnosti, hudební výchovu a výtvarnou výchovu, informatiku a zároveň je s paní učitelkou Svatavou Stržínkou vychovatelka školní družiny. Letos se k nám připojila i paní Tereza Nevrlá, která u nás pracuje jako školní asistent v ZŠ.

 

Součástí školy je i školní družina, kterou plně využívají všichni žáci školy (do 15:30). Školní družina nabízí velkou škálu řízených i spontánních aktivit pro děti, kdy využívá hernu, třídu, hřiště i počítačovou učebnu. Nabízí také kroužky – výtvarně keramický, pohybové hry, angličtinu hrou. Každou středu probíhá kroužek náboženství, pod vedením p. Marie Kaňovské.

Mateřska škola má plnou kapacitu -  v letošním školním roce 2023/24 nastoupilo 7 nových dětí, z toho 3 děti budou dvouleté, které dovrší 3 let během školního roku a do školy se bude připravovat 7 školáčků. Z toho 3 po odkladu školní docházky. Provozní doba mateřské školky je 6 - 16 hodin.

Nesmím samozřejmě zapomenout i na školní jídelnu, která zajišťuje stravování pro žáky MŠ i ZŠ, zaměstnance a cizí strávníky. Jídelníček paní vedoucí sestavuje dle zásad zdravé výživy.

EU

 

Projekt