Obsah

Informace o škole


ŠkolaZřizovatelem školy je Obec Černotín

Personální složení školy

Ředitelka školy
Mgr. Lenka Kleinová
Tel. 581 602 927
E-mail: zscernotin@seznam.cz

Učitelky

 • Mgr. Ludmila Rýparová
 • Mgr. Jana Vlčková

Vychovatelka školní družiny

 • Svatava Stržínková
 • Mgr. Jana Vlčková

Učitelky MŠ

 • Dáša Losová
 • Miroslava Kořístková, tel. 581 602 934
 • Svatava Stržínková, asistent pedagoga

Provozní zaměstnanci

 • školnice Renata Květoňová
 • vedoucí školní jïdelny  Kateřina Vymětalíková
 • kuchařka  Věra Čechová
 • účetní Anna Holinková

Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje základní školu celkem 31 žáků od 1. do 5. ročníku. Jsou rozděleni do dvou tříd.

V první třídě je celkem 12 žáků – 9 prvňáčků a 3 druháci (třídní učitelka Mgr. Lenka Kleinová)

Ve druhé třídě je celkem 19 žáků – 4 třeťáci, 11 čtvrťáků a 4 páťáci (třídní učitelka Mgr. Ludmila Rýparová).

 

Součástí školy je i školní družina, kterou plně využívají všichni žáci školy (do 15:30). Školní družina nabízí velkou škálu řízených i spontánních aktivit pro děti, kdy využívá hernu, třídu, hřiště i počítačovou učebnu. Nabízí také kroužky – počítačový, výtvarně keramický, pohybové hry, angličtinu hrou  a zdravotnický. Každé pondělí probíhá kroužek náboženství, pod vedením p. Marie Kaňovské,

 

Mateřskou školu navštěvuje 22 dětí, které se vzdělávají podle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem “Putujeme za poznáním”. Provozní doba mateřské školky je 6 - 16 hodin.

Nesmím samozřejmě zapomenout i na školní jídelnu, která zajišťuje stravování pro žáky MŠ i ZŠ, zaměstnance a cizí strávníky. Jídelníček paní vedoucí školní jídelny K. Vymětalíková sestavuje dle zásad zdravé výživy.

doučování

zvyšování

Projekt