Obsah

Hospodaření obce

Rok 2013

Výkaz zisku a ztráty obce Staženo: 97x | 26.05.2014

Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 113x | 26.05.2014

Výsledky finančních kontrol Staženo: 100x | 26.05.2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Staženo: 103x | 26.05.2014

Rok 2012

Finanční vypořádání dotace z rozpočtu Olomouckého kraje Staženo: 116x | 03.05.2013

Finanční vypořádání se státním rozpočtem Staženo: 95x | 03.05.2013

Inventarizační zpráva obce za rok 2012 Staženo: 97x | 03.05.2013

Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín za rok 2012 Staženo: 112x | 03.05.2013

Návrh Závěrečného účtu obce Černotín za rok 2012 Staženo: 93x | 03.05.2013

Podklady ke státnímu závěrečnému účtu Staženo: 97x | 03.05.2013

Příloha obce Černotín-textová doplňující Staženo: 108x | 03.05.2013

Příloha obce Staženo: 104x | 03.05.2013

Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 104x | 03.05.2013

Rozbor hospodaření PO ZŠ a MŠ Černotín za rok 2012 Staženo: 97x | 03.05.2013

Rozvaha obce Černotín Staženo: 94x | 03.05.2013

Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 96x | 03.05.2013

Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce Staženo: 112x | 03.05.2013

Výkaz zisku a ztráty obce Staženo: 96x | 03.05.2013

Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 98x | 03.05.2013

Výsledky finančních kontrol.pdf Staženo: 113x | 03.05.2013

Stránka