Obsah

Hospodaření obce

Rok 2012

Inventarizační zpráva obce za rok 2012 Staženo: 126x | 03.05.2013

Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín za rok 2012 Staženo: 152x | 03.05.2013

Návrh Závěrečného účtu obce Černotín za rok 2012 Staženo: 125x | 03.05.2013

Podklady ke státnímu závěrečnému účtu Staženo: 131x | 03.05.2013

Příloha obce Černotín-textová doplňující Staženo: 163x | 03.05.2013

Příloha obce Staženo: 134x | 03.05.2013

Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 144x | 03.05.2013

Rozbor hospodaření PO ZŠ a MŠ Černotín za rok 2012 Staženo: 126x | 03.05.2013

Rozvaha obce Černotín Staženo: 123x | 03.05.2013

Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 130x | 03.05.2013

Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce Staženo: 153x | 03.05.2013

Výkaz zisku a ztráty obce Staženo: 126x | 03.05.2013

Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 130x | 03.05.2013

Výsledky finančních kontrol.pdf Staženo: 146x | 03.05.2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2012 Staženo: 136x | 03.05.2013

Rok 2011

Finanční vypořádání dotace z rozpočtu Olomouckého kraje Staženo: 159x | 27.04.2012

Finanční vypořádání se státním rozpočtem Staženo: 137x | 27.04.2012

Inventarizační zpráva obce za rok 2011 Staženo: 147x | 27.04.2012

Návrh Závěrečného účtu obce Černotín za rok 2011 Staženo: 148x | 27.04.2012

Podklady ke státnímu závěrečnému účtu Staženo: 125x | 27.04.2012

Stránka