Obsah

Hospodaření obce

Rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2012 Staženo: 106x | 03.05.2013

Rok 2011

Finanční vypořádání dotace z rozpočtu Olomouckého kraje Staženo: 114x | 27.04.2012

Finanční vypořádání se státním rozpočtem Staženo: 103x | 27.04.2012

Inventarizační zpráva obce za rok 2011 Staženo: 109x | 27.04.2012

Návrh Závěrečného účtu obce Černotín za rok 2011 Staženo: 103x | 27.04.2012

Podklady ke státnímu závěrečnému účtu Staženo: 94x | 27.04.2012

Příloha obce Černotín-textová doplňující Staženo: 98x | 27.04.2012

Příloha obce Staženo: 101x | 27.04.2012

Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 123x | 27.04.2012

Rozbor hospodaření PO ZŠ a MŠ Černotín za rok 2011 Staženo: 126x | 27.04.2012

Rozvaha obce Černotín Staženo: 99x | 27.04.2012

Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 124x | 27.04.2012

Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce Staženo: 129x | 27.04.2012

Výkaz zisku a ztráty obce Staženo: 115x | 27.04.2012

Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 135x | 27.04.2012

Výsledky finančních kontrol.pdf Staženo: 133x | 27.04.2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2011 Staženo: 136x | 27.04.2012

Stránka