Obsah

Hospodaření obce

Rok 2017

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2017 Staženo: 303x | 15.05.2018

Návrh závěrečného účtu obce Černotín za rok 2017 Staženo: 330x | 15.05.2018

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2017 Staženo: 175x | 15.05.2018

Příloha 2-Rozvaha obce 2017 Staženo: 177x | 15.05.2018

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2017 Staženo: 189x | 15.05.2018

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2017 Staženo: 183x | 15.05.2018

Příloha 5-Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2017 Staženo: 187x | 15.05.2018

Příloha 6-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2017 Staženo: 162x | 15.05.2018

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2017 Staženo: 188x | 15.05.2018

Příloha 8-Finanční vypořádání SR,OK 2017 Staženo: 222x | 15.05.2018

Příloha 9-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2017 Staženo: 213x | 15.05.2018

Příloha 10-Výsledky finančních kontrol 2017 Staženo: 180x | 15.05.2018

Příloha 11-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2017 Staženo: 177x | 15.05.2018

Příloha 12-Inventarizační zpráva obce 2017 Staženo: 189x | 15.05.2018

Příloha 13-Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2017 Staženo: 183x | 15.05.2018

Rok 2016

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2016 Staženo: 176x | 25.03.2017

Návrh závěrečného účtu obce Černotín za rok 2016 Staženo: 198x | 25.03.2017

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2016 Staženo: 159x | 25.03.2017

Příloha 2-Rozvaha obce 2016 Staženo: 178x | 25.03.2017

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2016 Staženo: 212x | 25.03.2017

Stránka