Obsah

Rozpočtový výhled a rozpočet

Rozpočet obce - rok 2017

12. RO č.5 ze dne 5.5.2017 Staženo: 111x | 02.06.2017

13. Výkaz o plnění rozpočtu 5 2017 Staženo: 93x | 20.11.2018

14. RO č.6 ze dne 9.6.2017 Staženo: 108x | 26.06.2017

15. RO č.7 ze dne 23.6.2017 Staženo: 95x | 12.07.2017

16. Výkaz o plnění rozpočtu 6 2017 Staženo: 94x | 20.11.2018

17. Výkaz o plnění rozpočtu 7 2017 Staženo: 107x | 20.11.2018

18. RO č.8 ze dne 7.8.2017 Staženo: 107x | 21.08.2017

19. Výkaz o plnění rozpočtu 8 2017 Staženo: 101x | 20.11.2018

20. RO č.9 ze dne 13.9.2017 Staženo: 99x | 04.10.2017

21. Výkaz Fin o plnění rozpočtu 9 2017 Staženo: 102x | 20.11.2018

22. RO č.10 ze dne 9.10.2017 Staženo: 114x | 06.11.2017

23. Výkaz Fin o plnění rozpočtu 10 2017 Staženo: 99x | 20.11.2018

24. RO č.11 ze dne 13.11.2017 Staženo: 102x | 04.12.2017

25. Výkaz Fin o plnění rozpočtu 11 2017 Staženo: 97x | 20.11.2018

26. RO č.12 ze dne 4.12.2017 Staženo: 113x | 20.12.2017

27. RO č.13 ze dne 15.12.2017 Staženo: 107x | 08.01.2018

28. Výkaz Fin o plnění rozpočtu 12 2017 Staženo: 102x | 20.11.2018

6. RO č.2 ze dne 1.2.2017 Staženo: 105x | 16.03.2017

7. Výkaz o plnění rozpočtu 2 2017 Staženo: 91x | 20.11.2018

8. RO č. 3 ze dne 17.3.2017 Staženo: 101x | 06.04.2017

Stránka