Obsah

Provoz mateřské školy v období do konce školního roku 2019/2020

Typ: ostatní
Mateřská škola obnovuje provoz v pondělí 25. května 2020, provoz MŠ bude od 6 do 16 hodin.

Pravidla provozu mateřské školy :

1. Příchod do MŠ – při cestě do školky budou mít děti i jejich doprovod zakrytá ústa i nos rouškou (obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními). Před budovou je nutno dodržovat rozestupy 2 metry.

2. Budova MŠ bude otevřena od 6,00 hodin, děti bude vyzvedávat pedagogický pracovník, který přebere dítě a odvede jej do šatny. Při předávání dětí v odpoledních hodinách předá dítě zákonnému zástupci opět pedagogický pracovník. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školky nemusí mít.

3. Pokud dítě bude vykazovat příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nebude zařazeno do třídy, ale bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce dítěte s ohledem na jeho okamžité vyzvednutí.

4. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. Děti budou poučeny o dodržování hygienických pravidel.

6. Školní stravování bude zajištěno obvyklým způsobem s přihlédnutím k zvýšeným hygienickým požadavkům.

7. Při prvním vstupu do školky je nutno předložit podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které naleznete v příloze nebo si jej můžete vyzvednout ve školce 11.5.2020 od 8,00 do 12,00 hod. Pokud zákonný zástupce toto nepodepíše, nebude dítěti osobní účast ve školce umožněna.

8. Žádáme zákonné zástupce dětí, aby nejpozději do pátku 15.5.2020 písemně mailem na adresu MSCernotin@aseznam.cz, sdělili, zda jejich dítě od 25.5.2020 do školky nastoupí či ne.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů, kontaktujte vedoucí učitelku MŠ Dášu Losovou.

 

 

Mgr. Lenka Kleinová


Příloha

Vytvořeno: 6. 5. 2020
Poslední aktualizace: 6. 5. 2020 10:48
Autor: Miroslav Vacula