Obsah

Kříže a pomníky


V černotínské farnosti je postaveno jednáct křížů a čtyři sochy. Jeden kříž potřebuje rekonstrukci po poškození vychřicí v únoru 1999. V Černotíně je šest křížů a jedna socha, v Hluzově pět křížů a tři sochy. Až na kříž "Šnejdrlů" z roku 1836, pocházej kříže a sochy ze dvou období. Po vzniku farnosti v roce 1880 přišla etapa nadšení, zbožnosti a reprezentace rodů. Ke stavbám přispěla i tehdejší dobrá ekonomická situace ve vsi. Druhá vlna se týká období po první světové válce, kdy byly kříže věnovány památce padlých rodinných příslušníků.