Obsah

Kříže a pomníky


V černotínské farnosti je postaveno jednáct křížů a čtyři sochy. Jeden kříž potřebuje rekonstrukci po poškození vychřicí v únoru 1999. V Černotíně je šest křížů a jedna socha, v Hluzově pět křížů a tři sochy. Až na kříž "Šnejdrlů" z roku 1836, pocházej kříže a sochy ze dvou období. Po vzniku farnosti v roce 1880 přišla etapa nadšení, zbožnosti a reprezentace rodů. Ke stavbám přispěla i tehdejší dobrá ekonomická situace ve vsi. Druhá vlna se týká období po první světové válce, kdy byly kříže věnovány památce padlých rodinných příslušníků.

Hluzov


Asi nejstarším křížem v Hluzově je kříž na dřívějším počátku obce při takzvané Valašské cestě naproti číslo 46. Nemá vročení ani jméno dárce. Jeho architektura i druh použitého kamene připomíná kříž z černotínského hřbitova. Korpus Krista a odlitek Madony v nice byl pořízen v roce 1998 při opravě kříže.

Kříž

 

V roce 1903 byl postaven kříž "Ke cti a chvále Boží", který věnovali manželé Josef a Anežka Šatánkovi čislo 19 v Hluzově. Hospodařili na uvedeném gruntě v letech 1893 až 1926. Kříž je dodnes umístěn na autobusové točně za vesnicí.

Kříž

 

Kříž, postavený původně v poli na Hradečníku, byl při půdních úpravách v katastru snesen za grunt číslo 9. Donátory kříže byli Reci z gruntu 24. Nemá vročení. Předpokládá se, že byl postaven před první světovou válkou.

Kříž

 

V roce 1931 byl postaven kříž V dole rodinou Řehákovou z gruntu číslo 8. Na čelní straně nese nápis: "Pochválen buď Ježíš Kristus". Nápis na zadní straně je nečitelný. Kříž signoval kameník Rajmund Hendrich.

Kříž

 

Kříž na Černém byl postaven "Za šťasných návratů bratrů Hendrichových a Šnejdrlových ze světové války", manžely Rajmundem a Cecílií Henrichovými v roce 1919. Na čelní straně má nápis: "Svatý kříži, Tebe ctíme".

Kříž na Černém

 

Na návsi u hasičské zbrojnice je postavena socha Panny Marie Hostýnské. Na čelní straně má nápis: "Vítězná ochrano Moravy, oroduj za nás". Na zadní straně: "Věnováno ke cti chvále Panny Marie Hostýnské, Rajmund a Cecílie Hendrichovi, 1910".

Socha Panny Marie Hostýnské

 

Před hluzovskou kaplí jsou postaveny sochy Panny Marie a Svatého Antonína, které zhotovil hluzovský kameník Rajmund Hendrich. Sochy byly posvěceny 28. července 1929. Sochy daroval Bohumil Hendrych, Hluzov číslo 49.

Sochy Panny Marie a Svatého Antonína

 

Mimo tyto sakrální objekty jsou v Černotíně a Hluzově postaveny další pomníky. Jde především o pomníky padlým v první světové válce.
16. Černotínský pomník stojí dnes ve středu obce. Představuje klečící matku nad hroby padlých. Pomník dal postavit Karel Humplík (Černotín 42) na památku svých dvou bratrů, kteří se nevrátili z války. Na pomníku je zapsáno 16 jmen padlých rodáků. Pomník vytvořila kamenická firmy Polášek a Urban z Přerova.

Černotínský pomník padlých

 

Vedle černotínského pomníku padlých stojí socha dělníka, kterou vytvořil Josef Čajka. Byla odhalena v roce 1945 na památku Rudolfa Částečky, který zahynul při bombardování Štýrského Hradce, kde byl totálně nasazen na práci. Josef Čajka vytvořil i sochu Kristu na hrobě svých rodičů na černotínském hřbitově. Josef Čajka se vyučil u kamenického mistra Sosny v Hranicích.

Socha dělníka

 

Hluzovský pomník dnes stojí naproti požární zbrojnici. Má zaznamenáno osm jmen padlých z Hluzova. Pomník vytvořil Rajmund Hendrych.

Hluzovský pomník

 

K černotínským pomníkům patří sousoší Svaté Anny samétřetí na hrobce posledního černotínského dědičného rychtáře Josefa Ochmanna na hřbitově U Kostelíčka. Autor pomníku není znám.

sousoší Svaté Anny