Obsah

Ochrana osobních údajů


Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Zasílání informačních emailů
Vaše osobní údaje využíváme za účelem zasílání informačních emailů o dění v obci. Jste-li občanem obce Černotín, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše informace zajímají, a to po dobu 10 let. Pokud nejste občanem obce Černotín, zasíláme Vám informační emaily jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.


Správce OÚ:
Obec Černotín, sídlo: Černotín č. 1, IČ: 00301141, DS: 99wbjmp, telefon: 581 602903, e-mail: cernotin@volny.cz


Pověřenec pro OÚ:
Tomáš Bíbrlík, e-mail: t.bibrlik@regionhranicko.cz, tel. 777 698 876, úřední dny: Pondělí až Pátek - 8:00 až 16:00