Obsah

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Typ: ostatní
Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zápis proběhne od 4. května do 16. května 2020, uskuteční se pouze formální část zápisu.

Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání je možno učinit pouze písemnou formou v elektronické podobě. Přihlášku je možno doručit - do datové schránky školy y65mcfw, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zscernotin@seznam.cz, poštou na adresu Základní škola a mateřská škola Černotín, příspěvková organizace, Černotín 56, 753 68 Černotín, nebo do schránky, která je umístěna u vchodu do budovy ZŠ.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout na webových stránkách. K žádosti je nutno doložit rodný list, stačí prostá kopie (nemusí být úředně ověřená) a doložení řádného očkování dítěte ( v současné době nenavštěvujte osobně dětského lékaře, pro doložení stačí Čestné prohlášeníkopie očkovacího průkazu dítěte), také Souhlas se zpracováním osobních údajů (ten musíte vytisknout a podepsat). Všechny tyto formuláře si můžete stáhnout na webových stránkách. Přijetí Vaší žádosti Vám bude potvrzeno mailem, který uvedete v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, bude Vám sděleno i registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí se dozvíte 31.5.2020 – bude zveřejněno na webových stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou.

V případě dotazů nás kontaktujte mailem na adresu zscernotin@seznam.cz.

Mateřská škola Černotín je jednotřídní s kapacitou 25dětí, s provozem od 6,00-16,00hod. Před dvěma lety proběhla rozsáhlá úprava veškerých prostor. Třída byla zvětšena a vybavena novým nábytkem, osvětlením, sociální zařízení bylo doplněné sprchovým koutem, podlahovým topením, novými obklady, umyvadly a toaletami. Kuchyň byly kompletně přebudována a vybavena nejmodernějším zařízením.

Mateřská škola od roku 2018 byla zařazena do sítě mateřských škol, které pedagogové pracují dle programu „Začít spolu.“ Pro děti byla vytvořena nová centra aktivit. Činnosti v centrech se vztahují k tématu, na které děti v daném období pracují. Jsou připravené tak, aby děti vedly ke spolupráci a vzájemnému učení, nabízely možnosti volit úkoly různé náročnosti a aby respektovaly individuální styly učení a potřeby dětí. V jednu chvíli ve třídě pracují děti na různých činnostech v různých centrech.

Aktivní metody učení vyučujícím umožňují pozorovat děti při práci, průběžně jim poskytovat zpětnou vazbu, pomáhat tam, kde děti narazí na problém. Pracovní doba pedagogů, byla upravena a přizpůsobena tak, aby byly respektovány věkové rozdíly.

Děti z mateřské školy se účastní kulturních akcí v Hranicích, jezdíme do divadla v Novém Jičíně, Ostravy, nebo Opavy, mateřskou školu navštěvují divadelní soubory. V rámci environmentální výchovy realizujeme exkurze, besedy, pobyty v přírodě a návštěvami zajímavých míst. U mateřské školy je zahrada vybavená pískovištěm a novými herními prvky. To umožňuje dětem za příznivého počasí trávit velkou část dne venku. Také nezapomínáme na pohybovou aktivitu dětí, mimo jiné i prostřednictvím pohybových her, in line bruslí, lyžařskou školičkou, jógou a plaveckou školičkou. Výcvik probíhá vždy pod vedením zkušených lektorů a instruktorů.

Ve školním roce 2020/21 plánujeme doplnit vše o kurz bruslení na ledě. V letošním školním roce jsme měli už po čtvrté vyjet na týdenní pobyt do přírody, vzhledem k dané situaci se nám podařilo pobyt přeložit na podzim.

Díky velmi dobré spolupráci se zřizovatelem OÚ Černotín plánujeme i do budoucna další úpravy prostor a vybavení mateřské školy.


Pedagogové:

Vedoucí učitelka: Dáša Losová

Učitelka: Miroslava Kořistková

Učitelka: Svatava Stržínková

                                                                                                                     

                                                                                                                                  Mgr. Lenka Kleinová


 


 


Přílohy

Vytvořeno: 27. 4. 2020
Poslední aktualizace: 27. 4. 2020 13:27
Autor: Miroslav Vacula