Obsah

Zápis do Mateřské školky Černotín

Typ: ostatní
Zápis do MŠ Černotín proběhne od 4. května do 16. května 2021. Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Proběhne pouze formální část zápisu.

Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání je možno učinit:


    • písemnou formou v elektronické podobě, přihlášku je možno doručit - do datové schránky školy y65mcfw, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu mscernotin@seznam.cz,


    • poštou na adresu Základní škola a mateřská škola Černotín, příspěvková organizace, Černotín 56, 753 68 Černotín


    • popř. osobně do budovy mateřské školy.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout na webových stránkách, popř. vyzvednou v mateřské škole. K žádosti je nutno doložit rodný list, stačí prostá kopie (nemusí být úředně ověřená) a doložení vyjádření lékaře o zdravotním stavu a řádném očkování dítěte. Přijetí Vaší žádosti Vám bude potvrzeno mailem, který uvedete v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, bude Vám sděleno i registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí se dozvíte 31. 5. 2021 – bude zveřejněno na webových stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou.
V případě dotazů nás kontaktujte mailem na adresu mscernotin@seznam.cz.

Řed. školy: Mgr. Lenka Kleinová                                      ved.učitelka   Dáša Losová

 

„O nás“


Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. - Robert Fulghum.


Od roku 2017 probíhaly postupně velké úpravy interiéru i exteriéru mateřské školy. Třída byla zvětšena a vybavena novým nábytkem, osvětlením, sociální zařízení bylo doplněné sprchovým koutem, podlahovým topením, novými obklady, umyvadly a toaletami. Vstup do budovy byl zajištěn čipem a zahrada je doplněna novými herními prvky pro děti, dále byla kompletně přebudována a vybavena nejmodernějším zařízením kuchyň. O prázdninách 2020/21 byly upravily vstupní prostory, vybouraly se vnitřní dveře, čímž se prosvětlil vstup do zařízení a staré dřevěné dveře, byly vyměněny za plastové.


Mateřská škola je od roku 2018 zařazena do sítě mateřských škol, kde pedagogové pracují dle programu „Začít spolu.“ Pro děti byla vytvořena nová centra aktivit. /paletka, knihy a písmena, pokusy a objevy, kostky, relax, domácnost, hudebníček, ručičky, čísla a piktogramy, maňásek, malý čtenář, pískovnička, dílna a hopsálek/.


Činnosti v centrech se vztahují k tématu, s kterým se děti v daném období seznamují. Jsou připravené tak, aby děti vedly ke spolupráci a vzájemnému učení, nabízely možnosti volit úkoly různé náročnosti a aby respektovaly individuální styly učení a potřeby dětí. V jednu chvíli ve třídě pracují děti na různých činnostech v různých centrech. Aktivní metody učení vyučujícím umožňují pozorovat děti při práci, průběžně jim poskytovat zpětnou vazbu, pomáhat tam, kde děti narazí na problém. Pracovní doba pedagogů, byla upravena a přizpůsobena tak, aby byly respektovány věkové rozdíly. Součástí mateřské školy je zahrada, která nám umožňuje za příznivého počasí trávit velkou část dne venku.


Děti mají možnost se účastnit kulturních akcí v Hranicích, jezdíme do divadla v Novém Jičíně, Ostravy, nebo Opavy, mateřskou školu navštěvují divadelní soubory. V rámci environmentální výchovy realizujeme exkurze, besedy, pobyty v přírodě a návštěvami zajímavých míst. V průběhu roku pořádáme „projektové dny,“ spolupracujeme s OÚ v Černotíně, Základní školou v Černotíně, DDM v Hranicích a mateřskou školou Špičky a Milotice.


Nezapomínáme samozřejmě na pohybovou aktivitu dětí, mimo jiné i prostřednictvím pohybových her, in line bruslí, lyžařskou školičkou, jógou a plaveckou školičkou. Výcvik probíhá vždy pod vedením zkušených lektorů a instruktorů. Ve školním roce 2021/22 plánujeme doplnit vše o kurz bruslení na ledě. V letošním školním roce jsme měli opět jet na týdenní pobyt do přírody, vzhledem k dané situaci se nám snad podaří pobyt přeložit na podzim.


Pedagogové:
Vedoucí učitelka: Dáša Losová
Učitelka: Alena Skácelová

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 25. 4. 2021
Poslední aktualizace: 29. 4. 2021 05:40
Autor: Miroslav Vacula