Obsah

Zápis do 1.ročníku základní školy

Typ: ostatní
V návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 a rozhodnutím vlády o vyhlášení nouzového stavu proběhne letošní zápis do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole (bez motivační části zápisu) a bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole (formální část - bez osobního podání žádosti v místě zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání).

Zákonní zástupci využijí možnost podání přihlášky klasicky poštou (doporučeně), e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, datovou schránkou).

Stanovený termín zápisu je od 6. do 21. dubna 2020.

Popis postupu zápisu:

Z webových stránek si stáhnete Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Zápisový list žákaSouhlas se zpracováním osobních údajů. Tyto formuláře vyplňte, podepište (oba zákonní zástupci dítěte) a pošlete mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zscernotin@seznam.cz, nebo do datové schránky y65mcfw, nebo poštou na adresu Černotín 56, 753 68 - nejlépe doporučeně.

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, vyplňte Žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti musíte dodat doporučení školského poradenského zařízení, dětského či odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dokumenty musíte doručit mezi 6. a 21. dubnem 2020. Žádost o odklad do 30. dubna 2020 spolu s dvěma doporučeními.


 Přijetí žádosti Vám potvrdíme mailem na adresu uvedenou v Zápisovém listu žáka, případně budete požádáni o doplnění Vaší žádosti. Také Vám bude sděleno registrační číslo.

Rozhodnutí o přijetí nebo odkladu, či nepřijetí se dozvíte do 7. května 2020. Seznam přijatých uchazečů a udělených odkladů, pod registračními čísly, bude zveřejněno na webových stránkách. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou na adresu zákonného zástupce.

Případné dotazy můžete adresovat na mailovou adresu zscernotin@seznam.cz.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme ve škole setkání se všemi zapsanými dětmi, které bude zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. Pozvánku na tuto akci obdrží všichni mailem.

                                                                                    Mgr. Lenka Kleinová, ředitelka ZŠ a MŠ Černotín

 


Přílohy

Vytvořeno: 30. 3. 2020
Poslední aktualizace: 30. 3. 2020 12:51
Autor: Miroslav Vacula