Obsah

Organizace vzdělávání v základní škole od 25. 5. 2020

Typ: ostatní
Dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví bude vzdělávání žáků od 25.května organizováno ve skupinách, v lavici bude sedět pouze jeden žák, mezi lavicemi budou rozestupy 2 metry, složení skupin bude neměnné po celou dobu (do 30.6.), při pobytu ve třídě nemusí žáci nosit roušku při dodržení rozestupu 2 metry.

Rozdělení žáků :

1. skupina žáci 1. a 2. ročníku

2. skupina žáci 3., 4. a 5. ročníku.

1. Příchod do školy – při cestě do školy budou mít děti zakrytá ústa i nos rouškou (obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními). Před školou je nutno dodržovat rozestupy 2 metry.

2. Budova školy bude otevřena od 7,00 hodin, žáky před školou bude vyzvedávat pracovník školy, který organizuje žáky do skupin. Žáci 1. skupiny budou vcházet do budovy školy vchodem do školní družiny, žáci 2. skupiny budou vcházet do budovy školy hlavním vchodem. Vstup do školy bude umožněn pouze žákům. Všichni ve společných prostorách školy nosí roušky. Každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení.

3. Pokud žák bude vykazovat příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nebude zařazen do výuky, ale bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na jeho okamžité vyzvednutí.

4. Vzdělávací aktivity budou probíhat ve dvou částech – dopolední (vzdělávání žáků vycházející ze ŠVP školy) a odpolední (zájmové volnočasové vzdělávání). Odpolední aktivity budou ukončeny v 15,00 hod., dřívější odchod je možný po předchozí písemné nebo telefonické domluvě.

5. Žáci budou poučení o dodržování hygienických pravidel.

6. Školní stravování bude zajištěno obvyklým způsobem s přihlédnutím k zvýšeným hygienickým požadavkům.

7. Při prvním vstupu do školy je nutno předložit podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které naleznete v příloze nebo si jej můžete vyzvednout ve škole 11.5.2020 od 8,00 do 12,00 hod. Pokud zákonný zástupce toto nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

8. Vzhledem k tomu, že osobní přítomnost žáků ve škole není povinná, žádáme zákonné zástupce žáků, aby nejpozději do pátku 15.5.2020 písemně mailem na adresu zscernotin@aseznam.cz, sdělili, zda jejich dítě od 25.5.2020 do školy nastoupí či ne. Pro žáky, kteří do školy nenastoupí, bude výuka probíhat dosavadním způsobem (domácí výuka).

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů, kontaktujte svého třídního učitele mailem.

                                                                               Mgr. Lenka Kleinová


Vytvořeno: 4. 5. 2020
Poslední aktualizace: 4. 5. 2020 19:30
Autor: Miroslav Vacula