Obsah

Hospodaření obce

Rok 2018

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2018 Staženo: 88x | 15.04.2019

Příloha 2-Rozvaha obce 2018 Staženo: 81x | 15.04.2019

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2018 Staženo: 75x | 15.04.2019

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2018 Staženo: 93x | 15.04.2019

Příloha 5-Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2018 Staženo: 75x | 15.04.2019

Příloha 6-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2018 Staženo: 84x | 15.04.2019

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2018 Staženo: 79x | 15.04.2019

Příloha 8-Finanční vypořádaní SR,OK 2018 Staženo: 85x | 15.04.2019

Příloha 9-Finanční vypořádaní MPO 2018 Staženo: 81x | 15.04.2019

Příloha 10-Finanční vypořádání MŽP 2018 Staženo: 83x | 15.04.2019

Příloha 11-Finanční vypořádání MMR 2018 Staženo: 98x | 15.04.2019

Příloha 12-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2018 Staženo: 73x | 15.04.2019

Příloha 13-Výsledky finančních kontrol 2018 Staženo: 78x | 15.04.2019

Příloha 14-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2018 Staženo: 96x | 15.04.2019

Příloha 15-Inventarizační zpráva obce 2018 Staženo: 77x | 15.04.2019

Příloha 16-Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2018 Staženo: 73x | 15.04.2019

Návrh závěrečného účtu obce Černotín za rok 2018 Staženo: 94x | 15.04.2019

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2018 Staženo: 75x | 20.05.2019

Rok 2017

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2017 Staženo: 155x | 15.05.2018

Návrh závěrečného účtu obce Černotín za rok 2017 Staženo: 145x | 15.05.2018

Stránka