Obsah

Hospodaření obce

Rok 2018

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2018 Staženo: 111x | 15.04.2019

Příloha 8-Finanční vypořádaní SR,OK 2018 Staženo: 123x | 15.04.2019

Příloha 9-Finanční vypořádaní MPO 2018 Staženo: 113x | 15.04.2019

Příloha 10-Finanční vypořádání MŽP 2018 Staženo: 110x | 15.04.2019

Příloha 11-Finanční vypořádání MMR 2018 Staženo: 126x | 15.04.2019

Příloha 12-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2018 Staženo: 99x | 15.04.2019

Příloha 13-Výsledky finančních kontrol 2018 Staženo: 111x | 15.04.2019

Příloha 14-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2018 Staženo: 125x | 15.04.2019

Příloha 15-Inventarizační zpráva obce 2018 Staženo: 106x | 15.04.2019

Příloha 16-Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2018 Staženo: 103x | 15.04.2019

Návrh závěrečného účtu obce Černotín za rok 2018 Staženo: 126x | 15.04.2019

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2018 Staženo: 105x | 20.05.2019

Rok 2017

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2017 Staženo: 184x | 15.05.2018

Návrh závěrečného účtu obce Černotín za rok 2017 Staženo: 181x | 15.05.2018

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2017 Staženo: 99x | 15.05.2018

Příloha 2-Rozvaha obce 2017 Staženo: 89x | 15.05.2018

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2017 Staženo: 103x | 15.05.2018

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2017 Staženo: 95x | 15.05.2018

Příloha 5-Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2017 Staženo: 102x | 15.05.2018

Příloha 6-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2017 Staženo: 83x | 15.05.2018

Stránka