Obsah

Hospodaření obce

Rok 2017

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2017 Staženo: 79x | 15.05.2018

Příloha 2-Rozvaha obce 2017 Staženo: 68x | 15.05.2018

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2017 Staženo: 75x | 15.05.2018

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2017 Staženo: 72x | 15.05.2018

Příloha 5-Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2017 Staženo: 81x | 15.05.2018

Příloha 6-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2017 Staženo: 61x | 15.05.2018

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2017 Staženo: 67x | 15.05.2018

Příloha 8-Finanční vypořádání SR,OK 2017 Staženo: 76x | 15.05.2018

Příloha 9-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2017 Staženo: 83x | 15.05.2018

Příloha 10-Výsledky finančních kontrol 2017 Staženo: 70x | 15.05.2018

Příloha 11-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2017 Staženo: 75x | 15.05.2018

Příloha 12-Inventarizační zpráva obce 2017 Staženo: 65x | 15.05.2018

Příloha 13-Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2017 Staženo: 69x | 15.05.2018

Rok 2016

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2016 Staženo: 71x | 25.03.2017

Návrh závěrečného účtu obce Černotín za rok 2016 Staženo: 73x | 25.03.2017

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2016 Staženo: 66x | 25.03.2017

Příloha 2-Rozvaha obce 2016 Staženo: 66x | 25.03.2017

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2016 Staženo: 76x | 25.03.2017

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2016 Staženo: 36x | 25.03.2017

Příloha 5-Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2016 Staženo: 35x | 25.03.2017

Stránka