Obsah

Hospodaření obce

Rok 2017

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2017 Staženo: 126x | 15.05.2018

Příloha 8-Finanční vypořádání SR,OK 2017 Staženo: 161x | 15.05.2018

Příloha 9-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2017 Staženo: 146x | 15.05.2018

Příloha 10-Výsledky finančních kontrol 2017 Staženo: 121x | 15.05.2018

Příloha 11-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2017 Staženo: 128x | 15.05.2018

Příloha 12-Inventarizační zpráva obce 2017 Staženo: 125x | 15.05.2018

Příloha 13-Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2017 Staženo: 121x | 15.05.2018

Rok 2016

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2016 Staženo: 127x | 25.03.2017

Návrh závěrečného účtu obce Černotín za rok 2016 Staženo: 134x | 25.03.2017

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2016 Staženo: 116x | 25.03.2017

Příloha 2-Rozvaha obce 2016 Staženo: 126x | 25.03.2017

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2016 Staženo: 138x | 25.03.2017

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2016 Staženo: 92x | 25.03.2017

Příloha 5-Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2016 Staženo: 86x | 25.03.2017

Příloha 6-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2016 Staženo: 94x | 25.03.2017

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2016 Staženo: 95x | 25.03.2017

Příloha 8-Rozbor hospodaření PO ZŠ a MŠ Černotín 2016 Staženo: 93x | 25.03.2017

Příloha 9-Finanční vypořádání OP VK ZŠ Černotín 2016 Staženo: 96x | 25.03.2017

Příloha 10-Finanční vypořádání SR,OK 2016 Staženo: 93x | 25.03.2017

Příloha 11-Finanční vypořádání MMR 2016 Staženo: 92x | 25.03.2017

Stránka