Obsah

Hospodaření obce

Rok 2016

Příloha 6-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2016 Staženo: 28x | 25.03.2017

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2016 Staženo: 23x | 25.03.2017

Příloha 8-Rozbor hospodaření PO ZŠ a MŠ Černotín 2016 Staženo: 26x | 25.03.2017

Příloha 9-Finanční vypořádání OP VK ZŠ Černotín 2016 Staženo: 23x | 25.03.2017

Příloha 10-Finanční vypořádání SR,OK 2016 Staženo: 24x | 25.03.2017

Příloha 11-Finanční vypořádání MMR 2016 Staženo: 25x | 25.03.2017

Příloha 12-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2016 Staženo: 23x | 25.03.2017

Příloha 13-Výsledky finančních kontrol 2016 Staženo: 25x | 25.03.2017

Příloha 14-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2016 Staženo: 23x | 25.03.2017

Příloha 15-Inventarizační zpráva obce 2016 Staženo: 24x | 25.03.2017

Příloha 16-Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2016 Staženo: 28x | 25.03.2017

Rok 2015

Návrh závěrečného účtu obce Černotín za rok 2015 Staženo: 23x | 15.05.2016

Příloha 1 - Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2015 Staženo: 23x | 15.05.2016

Příloha 2 - Rozvaha obce 2015 Staženo: 25x | 15.05.2016

Příloha 3 - Výkaz zisku a ztráty obce 2015 Staženo: 24x | 15.05.2016

Příloha 4 - Účetní výkaz Příloha obce 2015 Staženo: 23x | 15.05.2016

Příloha 5 - Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2015 Staženo: 25x | 15.05.2016

Příloha 6 - Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2015 Staženo: 25x | 15.05.2016

Příloha 7 - Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2015 Staženo: 23x | 15.05.2016

Příloha 8 - Rozbor hospodaření PO ZŠ a MŠ Černotín 2015 Staženo: 22x | 15.05.2016

Stránka