Obsah

Hospodaření obce

Rok 2016

Příloha 6-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2016 Staženo: 36x | 25.03.2017

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2016 Staženo: 33x | 25.03.2017

Příloha 8-Rozbor hospodaření PO ZŠ a MŠ Černotín 2016 Staženo: 36x | 25.03.2017

Příloha 9-Finanční vypořádání OP VK ZŠ Černotín 2016 Staženo: 32x | 25.03.2017

Příloha 10-Finanční vypořádání SR,OK 2016 Staženo: 31x | 25.03.2017

Příloha 11-Finanční vypořádání MMR 2016 Staženo: 33x | 25.03.2017

Příloha 12-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2016 Staženo: 32x | 25.03.2017

Příloha 13-Výsledky finančních kontrol 2016 Staženo: 33x | 25.03.2017

Příloha 14-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2016 Staženo: 32x | 25.03.2017

Příloha 15-Inventarizační zpráva obce 2016 Staženo: 31x | 25.03.2017

Příloha 16-Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2016 Staženo: 39x | 25.03.2017

Rok 2015

Návrh závěrečného účtu obce Černotín za rok 2015 Staženo: 30x | 15.05.2016

Příloha 1 - Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2015 Staženo: 33x | 15.05.2016

Příloha 2 - Rozvaha obce 2015 Staženo: 33x | 15.05.2016

Příloha 3 - Výkaz zisku a ztráty obce 2015 Staženo: 33x | 15.05.2016

Příloha 4 - Účetní výkaz Příloha obce 2015 Staženo: 32x | 15.05.2016

Příloha 5 - Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2015 Staženo: 34x | 15.05.2016

Příloha 6 - Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2015 Staženo: 35x | 15.05.2016

Příloha 7 - Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2015 Staženo: 33x | 15.05.2016

Příloha 8 - Rozbor hospodaření PO ZŠ a MŠ Černotín 2015 Staženo: 31x | 15.05.2016

Stránka