Obsah

Hospodaření obce

Rok 2016

Příloha 12-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2016 Staženo: 62x | 25.03.2017

Příloha 13-Výsledky finančních kontrol 2016 Staženo: 60x | 25.03.2017

Příloha 14-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2016 Staženo: 65x | 25.03.2017

Příloha 15-Inventarizační zpráva obce 2016 Staženo: 60x | 25.03.2017

Příloha 16-Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2016 Staženo: 98x | 25.03.2017

Rok 2015

Návrh závěrečného účtu obce Černotín za rok 2015 Staženo: 55x | 15.05.2016

Příloha 1 - Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2015 Staženo: 64x | 15.05.2016

Příloha 2 - Rozvaha obce 2015 Staženo: 56x | 15.05.2016

Příloha 3 - Výkaz zisku a ztráty obce 2015 Staženo: 54x | 15.05.2016

Příloha 4 - Účetní výkaz Příloha obce 2015 Staženo: 52x | 15.05.2016

Příloha 5 - Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2015 Staženo: 63x | 15.05.2016

Příloha 6 - Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2015 Staženo: 64x | 15.05.2016

Příloha 7 - Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2015 Staženo: 58x | 15.05.2016

Příloha 8 - Rozbor hospodaření PO ZŠ a MŠ Černotín 2015 Staženo: 63x | 15.05.2016

Příloha 9 - Finační vypořádání dotací 2015 Staženo: 58x | 15.05.2016

Příloha 11 - Výsledky finančních kontrol 2015 Staženo: 54x | 15.05.2016

Příloha 12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2015 Staženo: 58x | 15.05.2016

Příloha 13 - Invetarizační zpráva obce 2015 Staženo: 65x | 15.05.2016

Příloha 14 - Invetarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2015 Staženo: 54x | 15.05.2016

Rok 2014

Finanční vypořádání s MMR 2014 Staženo: 54x | 15.05.2015

Stránka