Obsah

Hospodaření obce

Rok 2017

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2017 Staženo: 37x | 15.05.2018

Návrh závěrečného účtu obce Černotín za rok 2017 Staženo: 34x | 15.05.2018

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2017 Staženo: 29x | 15.05.2018

Příloha 2-Rozvaha obce 2017 Staženo: 23x | 15.05.2018

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2017 Staženo: 30x | 15.05.2018

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2017 Staženo: 25x | 15.05.2018

Příloha 5-Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2017 Staženo: 34x | 15.05.2018

Příloha 6-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2017 Staženo: 27x | 15.05.2018

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2017 Staženo: 26x | 15.05.2018

Příloha 8-Finanční vypořádání SR,OK 2017 Staženo: 27x | 15.05.2018

Příloha 9-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2017 Staženo: 28x | 15.05.2018

Příloha 10-Výsledky finančních kontrol 2017 Staženo: 28x | 15.05.2018

Příloha 11-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2017 Staženo: 29x | 15.05.2018

Příloha 12-Inventarizační zpráva obce 2017 Staženo: 28x | 15.05.2018

Příloha 13-Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2017 Staženo: 27x | 15.05.2018

Rok 2016

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2016 Staženo: 27x | 25.03.2017

Návrh závěrečného účtu obce Černotín za rok 2016 Staženo: 30x | 25.03.2017

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2016 Staženo: 28x | 25.03.2017

Příloha 2-Rozvaha obce 2016 Staženo: 26x | 25.03.2017

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2016 Staženo: 28x | 25.03.2017

Stránka