Obsah

Hospodaření obce

Rok 2018

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2018 Staženo: 12x | 15.04.2019

Příloha 2-Rozvaha obce 2018 Staženo: 8x | 15.04.2019

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty obce 2018 Staženo: 10x | 15.04.2019

Příloha 4-Účetní výkaz Příloha obce 2018 Staženo: 10x | 15.04.2019

Příloha 5-Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín 2018 Staženo: 7x | 15.04.2019

Příloha 6-Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín 2018 Staženo: 9x | 15.04.2019

Příloha 7-Účetní výkaz Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín 2018 Staženo: 7x | 15.04.2019

Příloha 8-Finanční vypořádaní SR,OK 2018 Staženo: 9x | 15.04.2019

Příloha 9-Finanční vypořádaní MPO 2018 Staženo: 9x | 15.04.2019

Příloha 10-Finanční vypořádání MŽP 2018 Staženo: 9x | 15.04.2019

Příloha 11-Finanční vypořádání MMR 2018 Staženo: 9x | 15.04.2019

Příloha 12-Podklady ke státnímu závěrečnému účtu 2018 Staženo: 8x | 15.04.2019

Příloha 13-Výsledky finančních kontrol 2018 Staženo: 11x | 15.04.2019

Příloha 14-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2018 Staženo: 14x | 15.04.2019

Příloha 15-Inventarizační zpráva obce 2018 Staženo: 10x | 15.04.2019

Příloha 16-Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín 2018 Staženo: 9x | 15.04.2019

Návrh závěrečného účtu 2018 Staženo: 11x | 15.04.2019

Rok 2017

Závěrečný účet obce Černotín za rok 2017 Staženo: 55x | 15.05.2018

Návrh závěrečného účtu obce Černotín za rok 2017 Staženo: 57x | 15.05.2018

Příloha 1-Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce 2017 Staženo: 43x | 15.05.2018

Stránka