Obsah

Hospodaření obce

Rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Staženo: 24x | 15.05.2015

Rok 2013

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Staženo: 22x | 26.05.2014

Inventarizační zpráva obce za rok 2013 Staženo: 22x | 26.05.2014

Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín za rok 2013 Staženo: 22x | 26.05.2014

Návrh závěrečného účtu obce Černotín za rok 2013 Staženo: 23x | 26.05.2014

Podklady ke státnímu závěrečnému účtu Staženo: 22x | 26.05.2014

Příloha obce Staženo: 23x | 26.05.2014

Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 22x | 26.05.2014

Rozbor hospodaření PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 24x | 26.05.2014

Rozvaha obce Staženo: 23x | 26.05.2014

Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 23x | 26.05.2014

Výkaz Fin2-12 o plnění rozpočtu obce Staženo: 22x | 26.05.2014

Výkaz zisku a ztráty obce Staženo: 21x | 26.05.2014

Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 23x | 26.05.2014

Výsledky finančních kontrol Staženo: 23x | 26.05.2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Staženo: 21x | 26.05.2014

Rok 2012

Finanční vypořádání dotace z rozpočtu Olomouckého kraje Staženo: 22x | 03.05.2013

Finanční vypořádání se státním rozpočtem Staženo: 22x | 03.05.2013

Inventarizační zpráva obce za rok 2012 Staženo: 20x | 03.05.2013

Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín za rok 2012 Staženo: 24x | 03.05.2013

Stránka