Obsah

Hospodaření obce

Rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Staženo: 37x | 15.05.2015

Rok 2013

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Staženo: 36x | 26.05.2014

Inventarizační zpráva obce za rok 2013 Staženo: 44x | 26.05.2014

Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín za rok 2013 Staženo: 36x | 26.05.2014

Návrh závěrečného účtu obce Černotín za rok 2013 Staženo: 40x | 26.05.2014

Podklady ke státnímu závěrečnému účtu Staženo: 34x | 26.05.2014

Příloha obce Staženo: 41x | 26.05.2014

Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 44x | 26.05.2014

Rozbor hospodaření PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 43x | 26.05.2014

Rozvaha obce Staženo: 35x | 26.05.2014

Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 36x | 26.05.2014

Výkaz Fin2-12 o plnění rozpočtu obce Staženo: 34x | 26.05.2014

Výkaz zisku a ztráty obce Staženo: 38x | 26.05.2014

Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 37x | 26.05.2014

Výsledky finančních kontrol Staženo: 39x | 26.05.2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Staženo: 39x | 26.05.2014

Rok 2012

Finanční vypořádání dotace z rozpočtu Olomouckého kraje Staženo: 41x | 03.05.2013

Finanční vypořádání se státním rozpočtem Staženo: 33x | 03.05.2013

Inventarizační zpráva obce za rok 2012 Staženo: 35x | 03.05.2013

Inventarizační zpráva PO ZŠ a MŠ Černotín za rok 2012 Staženo: 43x | 03.05.2013

Stránka