Obsah

Zápis do prvního ročníku ZŠ a MŠ Černotín

Typ: ostatní
Zápis do 1. ročníku základní školy se koná v souladu s § 36, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V návaznosti na mimořádná opatření vlády letošní zápis do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole (bez motivační části zápisu), proběhne pouze formální část zápisu. Zákonní zástupci využijí možnost podání přihlášky klasicky poštou (doporučeně), e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, datovou schránkou, osobním podáním.

Stanovený termín zápisu je od 12. do 16. dubna 2021 vždy od 13,00 do 17,00 hod.

Popis postupu zápisu :

Z webových stránek si stáhnete Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Zápisový list žákaSouhlas se zpracováním osobních údajů. Tyto formuláře vyplňte, podepište (oba zákonní zástupci dítěte) a pošlete mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zscernotin@seznam.cz, nebo do datové schránky y65mcfw, nebo poštou na adresu Černotín 56, 753 68 - nejlépe doporučeně, nebo můžete osobně podat ve škole v době zápisu za dodržení aktuálně platných protiepidemických opatření (formuláře budou k vyzvednutí ve škole). Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, vyplňte Žádost o odklad povinné školní docházky.

Dokumenty musíte doručit mezi 12. a 16. dubnem 2021. Žádost o odklad do 30. dubna 2021 spolu s dvěma doporučeními (školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa). Pokud v době zápisu ještě nemáte posouzení k dispozici, stanovíme Vám po domluvě náhradní termín pro doložení obou odborných posouzení.

Přijetí žádosti Vám potvrdíme mailem na adresu uvedenou v Zápisovém listu žáka, případně budete požádáni o doplnění Vaší žádosti. Také Vám bude na uvedený mail sděleno registrační číslo.

Rozhodnutí o přijetí nebo odkladu, či nepřijetí se dozvíte do 3. května 2021. Seznam přijatých uchazečů a udělených odkladů, pod registračními čísly, bude zveřejněno na webových stránkách. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou na adresu zákonného zástupce.

Případné dotazy můžete adresovat na mailovou adresu zscernotin@seznam.cz.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme ve škole setkání se všemi zapsanými dětmi, které bude zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. Pozvánku na tuto akci obdrží všichni mailem.

         Mgr. Lenka Kleinová, ředitelka ZŠ a MŠ Černotín

 


Přílohy

Vytvořeno: 29. 3. 2021
Poslední aktualizace: 29. 3. 2021 12:56
Autor: Miroslav Vacula