Obsah

ODPADY


Termíny svozu komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu probíhá v pátek s intervalem 14 dní.

2

1

2

Plasty - třídí se pouze drobné plasty hlavně PET láhve a obalové materiály-balí se do žlutých pytlů. Do plastů nepatří polystyren a těžké plasty jako je zahradní nábytek, novodurové trubky, guma, PVC, linolea a pneumatiky.  Tyto plasty můžete odevzdat na sběrném dvoře v Ekoltesu Hranice.

Papír - po obci kontejnery. Papír svázaný do balíku lze dovést na sběrný dvůr, kde bude uložen do speciálního kontejneru a odevzdán ZŠ do sběru, Výtěžek bude pro potřeby žáků školy (např. hrazeno plavání).

Sklo - třídíme do kontejnerů rozmístěných po obci.

Biologický odpad - do kontejneru na biologický odpad se dává tráva, plevel ze zahrádky, různý drobný domácí bioodpad, zbytky ovoce a zeleniny. Kontejnery jsou v hluzovské skále a v Černotíně ve dvoře za stolárnou. Ve skále v Hluzově lze uložit také větve a části stromů, k větvím se nesmí přidávat tráva a vypletý plevel ze zahrádek.

Na likvidaci stavební sutí si musí každý zajistit odbornou firmu, která má oprávnění suť odebírat.

 

Provozní doba Sběrného dvora společnosti EKOLTES Hranice :

platná od 1.3.2019 do zimního období

1

 

Zprávy