Obsah

Školní rok 2023/2024 začal

Typ: ostatní
Školní rok 2023/2024 začal 1 Prázdninový čas utekl opět rychle, jako mávnutím kouzelného proutku. Přišlo září a s ním nový školní rok.

V pondělí 4. září jsme sešli společně ve škole, abychom zahájili nadcházející školní rok. Po přivítání všech dětí jsme se společně s dětmi vrhli na nelehký úkol. Abychom si ukázali, že společně dokážeme zázraky a že každý k nám patří, jako kamínek do skládačky, rozdali jsme dětem rozstříhanou omalovánku obrázku. Nikdo nevěděl, co na něm je, co vznikne. Všichni jsme ale věděli, že práce každého z nás je potřebná, bez nikoho se neobejdeme, prostě potřebujeme se navzájem. Každý žáček, každá paní učitelka vymalovala svoji část, kterou jsme pak společnými silami dali dohromady a slepili. Vykoukl na nás obrázek školy se šťastnými žáčky, kteří se těší do školy. A to jsme my! A tak to má být! Každý tu má své místo, každého potřebujeme, každý z nás je ten pomyslný kamínek skládačky. A když někdo vypadne, už nebude obrázek kompletní. A podívejte se, jak se nám dílko podařilo. Nezbývá než popřát všem dětem úspěšný školní rok naplněný novými vědomosti, dovednostmi a zkušenostmi, které na ně ve škole čekají. Rodičům bychom chtěli popřát hlavně spokojené a šťastné děti.


Organizace školního roku 2023/2024
Ve školním roce navštěvuje základní školu celkem 22 žáků od 2. do 5. ročníku. Jsou rozděleni do dvou tříd:
I. třída (2. a 4. ročník)  7+2 žáci, třídní učitelka Mgr. Lenka Kleinová, II. třída (3. a 5. ročník)  9+4 žáci, třídní učitelka Mgr. Ludmila Rýparová. Učitelský sbor doplňuje ještě paní učitelka Mgr. Jana Vlčková, která vyučuje přírodovědu, informatiku, tělesnou výchovu a hudební výchovu. Zároveň je s paní učitelkou Svatavou Stržínkovou vychovatelkou školní družiny.


Určitě někoho napadne otázka, kde jsou prvňáčci? Proč je letos nemáme? Kde se stala chyba? K zápisu do prvního ročníku se letos (13. dubna 2023) dostavilo celkem 6 dětí (5 z MŠ Černotín a 1 z MŠ Špičky). Čtyři děti dostaly odklad na základě žádosti zákonných zástupců, 1 chlapec se zúčastnil i zápisu do bilingvní 1. třídy na ZŠ 1. máje Hranice (kam také 1. září nastoupil) a 1 dívka se během letních prázdnin z Černotína odstěhovala a nastoupila do 1. třídy v ZŠ Hustopeče. „Odkladové“ děti tedy ještě jeden rok navštěvují mateřskou školu, kde dozrávají jako „hruštičky“, aby jejich vstup do 1. třídy byl klidný, bezproblémový a radostný, prostě takový, jaký si pro ně přejí nejen rodiče, ale i učitelé. Z tohoto důvodu jsme museli zřizovatele požádat o udělení výjimky z nejnižšího počtu dětí, abychom mohli zanechat vzdělávání ve dvou třídách. (minimální počet žáků malotřídní školy pro dvě třídy je 24 dětí).

Jedná se o stav , který byl ve škole bohužel i v dřívějších letech (například 2009 - 2018 se počet dětí pohyboval mezi hodnotami 16-23). Od školního roku 2018/19 kdy ve škole byl zastoupen početný ročník 10 dětí (ročník narození 2011/12) do června 2023 se výuky účastnilo 28-32 dětí v roce.

A jaký je výhled pro další školní rok 2024/2025?
Do první třídy nastoupí podle předběžných předpokladů 7 dětí, stejný počet ve 3.třídě, 4. a 5. třída 9 + 2 děti. Celkem tedy 25 dětí a to je počet, který by postačoval na dvě třídy.
Toto shrnutí nám nabízí i malé zamyšlení. Naše škola prošla za posledních 12 let celou řadou úprav. Mohli bychom jmenovat -  zateplení budovy, výměna oken, výměna topení a plynových kotlů, vybudování prostor pro školní družinu, vybudování šatny a nářaďovny, vybavení počítačové učebny, nákup nových pomůcek. A to ještě není všechno, úpravy dále pokračují a budou pokračovat (nová podlaha v přízemí budovy, nové obložení chodeb, vybudování kuchyňky,…)

Toto vše mohlo proběhnout a probíhá pouze za velké podpory obce. Je totiž všeobecně známo, že škola v obci podporuje, udržuje a rozvíjí kulturní i společenský život na vesnici. Malotřídní škola při malém počtu dětí má možnost individuálního přístupu k dětem za využití všech moderních trendů a prvků, které ovládají moderní školství. Nenechme si to vzít!

 Mgr. Lenka Kleinová


Vytvořeno: 11. 9. 2023
Poslední aktualizace: 12. 9. 2023 13:10
Autor: Miroslav Vacula