Obsah

Výzva k předkládání žádostí o změnu územního plánu

Typ: ostatní
Začátkem roku 2023 bude zahájeno pořízení 1. změny územního plánu Černotín. Vlastní pořízení změny bude schvalovat zastupitelstvo obce Černotín.

V této souvislosti vyzýváme občany a organizace k podávání návrhů a podnětů ke změně územního plánu. Podněty a návrhy je možné podávat prostřednictvím formuláře Návrh na pořízení změny Územního plánu Černotín (16.5 kB). Aktuální znění úzeního plánu je zveřejněno zde.

Návrhy a podněty ke změně územního plánu je možné doručit poštou na adresu: Obecní úřad Černotín, Černotín 1, 753 68 Černotín, nebo osobně na podatelnu obecního úřadu, a to nejpozději v termínu do 30.11.2022 včetně. Návrhy a podněty obdržené po tomto termínu nebudou do změny č. 1 územního plánu zařazeny.

Upozornění - Podle ustanovení § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatele.
Přitom obec nemůže garantovat vydání změny v souladu s požadavky navrhovatele, protože vydání změny je výsledkem jejího projednání, které může samotná obec ovlivnit jen částečně.


Příloha

Vytvořeno: 4. 11. 2022
Poslední aktualizace: 4. 11. 2022 06:57
Autor: Miroslav Vacula