Obsah

Veřejné projednávání návrhu Územního plánu

Typ: ostatní
Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města, jako úřad územního plánování oznamuje, že veřejné projednání návrhu Územního plánu Černotín spojené s odborným výkladem se bude konat ve středu 30. září 2020 v 16:00 hodin, ve Společenském centru.

Upravený návrh územního plánu Černotín po společném jednání vystaven k veřejnému nahlédnutí a seznámení od 17. 8. 2020 do 7. 10. 2020 (včetně) na úřadu územního plánování
MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, Hranice, 2. patro, odbor rozvoje města, dveře č. 322
(nejlépe je možné využít návštěvní dny: pondělí, středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00, jinak nejlépe po
předchozí telefonické dohodě), na Obecním úřadě Černotín, Černotín č. p. 1, 753 68 Černotín (nejlépe je možné využít návštěvní dny: pondělí, středa 8:00 - 12:00, 13:00 – 17:00, jinak nejlépe po předchozí telefonické dohodě) a ve stejné lhůtě v elektronické podobě na adrese:
https://www.mesto-hranice.cz/clanky/navrh-uzemniho-planu-cernotin-pro-verejne-projednani

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu obce Černotín


Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu obce Černotín


Přílohy

Vytvořeno: 15. 8. 2020
Poslední aktualizace: 15. 8. 2020 10:10
Autor: Miroslav Vacula