Obsah

Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Černotín

Typ: ostatní
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Černotín 1 Ve středu 6.3.2024 se koná 8. zasedání Zastupitelstva obce Černotín - od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Návrh programu:

    1. Zahájení
    2. Informace starosty o činnosti obecního úřadu
    3. Kontrola usnesení
    4. Volba návrhové komise
    5. Volba ověřovatelů zápisu
    6. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby (Černotín p.č.725, NNk)
    7. Projednání smlouvy s ČEPS a.s. o zřízení věcného břemene pro stavbu přenosové soustavy V456/803 -smyčka KLT v k.ú. Černotín
    8. Projednání smlouvy s ČEPS a.s. o zřízení věcného břemene pro stavbu přenosové soustavy V456/803 -smyčka KLT v k.ú. Hluzov
    9. Projednání žádosti farnosti Černotín o příspěvek na opravu varhan
    10. Diskuze
    11. Rekapitulace usnesení
    12. Závěr


Vytvořeno: 28. 2. 2024
Poslední aktualizace: 28. 2. 2024 13:20
Autor: Miroslav Vacula