Obsah

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Černotín

Typ: ostatní
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Černotín 1 Ve středu 20.9.2023 se koná od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu 6. zasedání Zastupitelstva obce Černotín.

Návrh programu :

    1. Zahájení
    2. Informace starosty o činnosti obecního úřadu
    3. Kontrola usnesení
    4. Volba návrhové komise
    5. Volba ověřovatelů zápisu
    6. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na stavbu Černotín p.č.193, NNk
    7. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou CETIN
    8. Projednání nájemní smlouvy na pronájem bytu v rodinném domě Černotín č.p.50
    9. Projednání žádosti o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ Černotín
    10. Projednání záměru na odkoupení části pozemku p.č.229 v k.ú. Hluzov
    11. Diskuze
    12. Rekapitulace usnesení
    13. Závěr


Vytvořeno: 13. 9. 2023
Poslední aktualizace: 13. 9. 2023 20:00
Autor: Miroslav Vacula