Obsah

Pozvánka na 3.zasedání zastupitelstva obce

Typ: ostatní
Pozvánka na 3.zasedání zastupitelstva obce 1 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Černotín, které se koná ve čtvrtek 9.3.2023 od 18 hodin v zasedací místnosti v Černotíně.

Návrh programu :

 

 1. Zahájení

 2. Informace starosty o činnosti obecního úřadu

 3. Kontrola usnesení

 4. Volba návrhové komise

 5. Volba ověřovatelů zápisu

 6. Projednání smlouvy o dílo s firmou Ekoltes na svoz KO

 7. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou Cetin

 8. Projednání odkoupení pozemku p.č.59/3. v k.ú Hluzov

 9. Projednáni záměru na prodej části pozemku p.č.546/1 v k.ú. Černotín

 10. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o nákupu a směně pozemků pro stavební parcely

 11. Projednání OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 12. Projednání ceníku k OZV obecního systému odpadového hospodářství

 13. Diskuse

 14. Rekapitulace usnesení

 15. Závěr


Vytvořeno: 2. 3. 2023
Poslední aktualizace: 2. 3. 2023 20:17
Autor: Miroslav Vacula