Obsah

MAS Hranicko - výzvy dotačních programů MAS-OPTAK a MAS-SZP

Typ: ostatní
MAS Hranicko - výzvy dotačních programů MAS-OPTAK a MAS-SZP 1 MAS Hranicko vyhlásilo dvě Výzvy pro malé a střední podniky.

MAS Hranicko dne 20.6.2024 vyhlásila Výzvu MAS k předkládání Žádostí o dotaci do dotačního programu MAS-OPTAK. Uzávěrka příjmu Žádostí o dotaci je stanovena na 31.7.2024 ve 12h.

Dotaci lze poskytnout malým a středním podnikům z Hranicka na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň malých a středních podniků (MSP) a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení a to v oblastech:

a)      Robotizace, automatizace, digitalizace

b)      Web, cloud

c)      Komunikační a identifikační Infrastruktura

Další podrobnosti a text Výzvy č.2 nabízí tato Aktualita na webu MAS.

 

MAS Hranicko dne 24.6.2024 vyhlásila Výzvu č.1 dotačního programu MAS-SZP se 2
vyhlášenými Fichemi:
F1 Zemědělské podnikání s alokací 4 657 967,- Kč
F5 Obnova vesnic, aktivita a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních
center, center vzdělávání a knihoven s alokací 2 067 789,- Kč
Uzávěrka Výzvy č.1 je stanovena na 30.7.2024.
Fiche 1 podpoří nově v rámci společné Fiche zemědělskou prvovýrobu, zpracování produktů
a jejich uvádění na trh či školkařskou produkci. Míra dotace je stanovena na 40% a max. výše
způsobilých výdajů na 1 žádost je 1 250 000,- Kč (= max. výše dotace 500 000,- Kč)
Fiche 5a se zaměří na kulturní a spolková zařízení včetně mobilního vybavení. Míra dotace je
stanovena na 70% a max. výše způsobilých výdajů na 1 žádost je 1 070 000,- Kč (= max. výše
dotace 749 000,- Kč)
Základní informace (podporované aktivity, oprávnění žadatelé ad.) najdete v textu Výzvy č.1
MAS-SZP. Podrobné podmínky jsou pak shrnuty v Pravidlech SP SZP Intervence 52.77 –
LEADER viz přílohy.
Zveřejněno je též finální znění preferenčních kritérií, dle kterých budou podané Žádosti o
dotaci obodovány a seřazeny do pořadí pro získání dotace těch projektů, na něž bude
dostačující výše uvedená alokace.
Všechny podklady najdete na webu https://www.regionhranicko.cz/sclld, sekce Dokumenty
ke stažení, adresář „MAS-SZP“


MAS Hranicko doporučuje osobní konzultace Vašich projektových záměrů tak, abychom
hned zkraje mohli eliminovat případné nedostatky a nesoulady s Pravidly SZP. V případě
zájmu kontaktujte hlavního manažera MAS Františka Kopeckého, 773 58 30 20,
f.kopecky(at)regionhranicko.cz

Informace Typ: PDF dokument, Velikost: 151.29 kB

 


Příloha

Vytvořeno: 27. 6. 2024
Poslední aktualizace: 27. 6. 2024 6:26
Autor: Miroslav Vacula