Akce Dokanalizování obce s podporou SFŽP

06. 06. 2011 - Mirek Vacula

Dd května započaly práce na Dokanalizování obce. Realizace celého projektu doplnění kanalizace je naplánována do června 2012, obec jako objednatel ale tlačí na realizační firmu, aby největší objem prací (související s hlavními stokami, čerpacími stanicemi) byl realizován v letošním roce, provedeny nutné terénní úpravy a provedeny opravy cest po výkopových pracích (štěrk).
 Na jaře 2012 po provedení přípojek by následovaly veškeré dokončovací práce – opravy chodníků, vjezdů, kominukací. Průběh výstavby je kontrolován ze strany obce, technického dozoru ale i poskytovatele výrazného podílu finančních příspěvků – Státního fondu životního prostředí. Začátek realiazace byl poznamenán deštivým počasím, provádění komplikuje i křížení s provedenými inženýrskými sítěmi, nedostatek prostoru v zastavěné části, náročné protlaky pod železniční tratí i hlavní silnicí I/35. Na každém výrobním dnu tohoto projektu je realizační firma tlačena na plnění harmonogramu stavby, upozorňována na udržování pořádku. goji berry
Momentálně jsou hotovy stoky od lokality U Mlýna s protlakem pod železniční tratí a silnicí Hranice -Val.Meziříčí, stoky kolem budovy čp. 108. Práce probíhají kolem bytovky směrem k silnici I/35. Osazeny jsou také čerpací stanice u klubovny Sokola, před Vybíralovým a u Kainarového. V září a říjnu budou zahájeny práce na stoce v Hluzově u Lívového, v Černotíně stoka podél Hluzovského potoka (od čp. 97 po čp. 118).


11797 přečtení | Upozornit známého | Článek mě zaujal

Správci stránek: Vladislav Barot, vladislav.barot@gmail.com - kód, grafika
ing. Miroslav Vacula, vacula.mira@gmail.com - novinky, nápady
Hosting poskytuje www.mitranet.cz
phpRS - český redakční systém