Obsah

Hospodaření obce

Rok 2012

Rozvaha obce Černotín Staženo: 50x | 03.05.2013

Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 53x | 03.05.2013

Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce Staženo: 57x | 03.05.2013

Výkaz zisku a ztráty obce Staženo: 52x | 03.05.2013

Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 54x | 03.05.2013

Výsledky finančních kontrol.pdf Staženo: 54x | 03.05.2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2012 Staženo: 57x | 03.05.2013

Rok 2011

Finanční vypořádání dotace z rozpočtu Olomouckého kraje Staženo: 61x | 27.04.2012

Finanční vypořádání se státním rozpočtem Staženo: 55x | 27.04.2012

Inventarizační zpráva obce za rok 2011 Staženo: 53x | 27.04.2012

Návrh Závěrečného účtu obce Černotín za rok 2011 Staženo: 53x | 27.04.2012

Podklady ke státnímu závěrečnému účtu Staženo: 54x | 27.04.2012

Příloha obce Černotín-textová doplňující Staženo: 53x | 27.04.2012

Příloha obce Staženo: 56x | 27.04.2012

Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 79x | 27.04.2012

Rozbor hospodaření PO ZŠ a MŠ Černotín za rok 2011 Staženo: 84x | 27.04.2012

Rozvaha obce Černotín Staženo: 56x | 27.04.2012

Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 82x | 27.04.2012

Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce Staženo: 74x | 27.04.2012

Výkaz zisku a ztráty obce Staženo: 72x | 27.04.2012

Stránka