Obsah

Hospodaření obce

Rok 2012

Návrh Závěrečného účtu obce Černotín za rok 2012 Staženo: 31x | 03.05.2013

Podklady ke státnímu závěrečnému účtu Staženo: 33x | 03.05.2013

Příloha obce Černotín-textová doplňující Staženo: 32x | 03.05.2013

Příloha obce Staženo: 34x | 03.05.2013

Příloha PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 33x | 03.05.2013

Rozbor hospodaření PO ZŠ a MŠ Černotín za rok 2012 Staženo: 30x | 03.05.2013

Rozvaha obce Černotín Staženo: 30x | 03.05.2013

Rozvaha PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 29x | 03.05.2013

Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu obce Staženo: 30x | 03.05.2013

Výkaz zisku a ztráty obce Staženo: 30x | 03.05.2013

Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Černotín Staženo: 29x | 03.05.2013

Výsledky finančních kontrol.pdf Staženo: 29x | 03.05.2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2012 Staženo: 33x | 03.05.2013

Rok 2011

Finanční vypořádání dotace z rozpočtu Olomouckého kraje Staženo: 32x | 27.04.2012

Finanční vypořádání se státním rozpočtem Staženo: 33x | 27.04.2012

Inventarizační zpráva obce za rok 2011 Staženo: 29x | 27.04.2012

Návrh Závěrečného účtu obce Černotín za rok 2011 Staženo: 29x | 27.04.2012

Podklady ke státnímu závěrečnému účtu Staženo: 31x | 27.04.2012

Příloha obce Černotín-textová doplňující Staženo: 30x | 27.04.2012

Příloha obce Staženo: 29x | 27.04.2012

Stránka