Navigace

Obsah

O zápisu ze zasedání zastupitelstva obce pojednává § 95 až § 97 zákona o obcích, kde je mimo jiné uvedeno, že o průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání a musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

Při veřejném zveřejnění je povinnost obce zachovat ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu jsou níže uvedená usnesení anonymizovány - odstraněny osobní údaje. Anonymizace se netýká právnických osob.

Usnesení z 1. zasedání zastupitestva obce Černotín - 15.11.2018

Usnesení z 2. zasedání zastupitestva obce Černotín - 13.12.2018

Usnesení z 3. zasedání zastupitestva obce Černotín -21.2.2019

Usnesení z 4. zasedání zastupitestva obce Černotín -15.5.2019

Usnesení z 5. zasedání zastupitestva obce Černotín -18.7.2019

Usnesení z 6. zasedání zastupitestva obce Černotín -10.10.2019

Usnesení ze 7. zasedání zastupitestva obce Černotín -12.12.2019

Usnesení z 8. zasedání zastupitestva obce Černotín - 20.2.2020

Usnesení z 9. zasedání zastupitestva obce Černotín - 5.3.2020

Usnesení z 10. zasedání zastupitestva obce Černotín - 28.5.2020