Navigace

Obsah

Informace o škole


ŠkolaZřizovatelem školy je Obec Černotín

Personální složení školy

Ředitelka školy
Mgr. Lenka Kleinová
Tel. 581 602 927
E-mail: zscernotin@seznam.cz

Učitelky

Vychovatelka školní družiny

Učitelky MŠ

Provozní zaměstnanci

Ve  školním roce 2019/2020 se ve dvojtřídní škole vzdělává celkem  28 žáků. První třída sdružuje 1. ročník s 6 žáky a druhý ročník s 10 žáky. Druhá třída sdružuje třetí ročník se 4 žáky, čtvrtý ročník s 3 žáky a pátý ročník  se  5 žáky.

Vzdělávání probíhá podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  „Škola pro život“.

Třídní učitelky

 

Součástí školy je i školní družina, kterou plně využívají všichni žáci školy (do 15:30). Školní družina nabízí velkou škálu řízených i spontánních aktivit pro děti, kdy využívá hernu, třídu, hřiště i počítačovou učebnu. Nabízí také kroužky – počítačový, výtvarně keramický, pohybové hry, angličtinu hrou  a zdravotnický. Každé pondělí probíhá kroužek náboženství, pod vedením p. Marie Kaňovské,

Mateřskou školu navštěvuje 22 dětí, které se vzdělávají podle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem “Putujeme za poznáním”. Provozní doba mateřské školky je 6 - 16 hodin.

Nesmím samozřejmě zapomenout i na školní jídelnu, která zajišťuje stravování pro žáky MŠ i ZŠ, zaměstnance a cizí strávníky. Jídelníček paní vedoucí školní jídelny K. Vymětalíková sestavuje dle zásad zdravé výživy.

 

Projekt