Obsah

Zápis do 1.třídy základní školy

Zápis do prvního ročníku na naší škole proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14,00 do 17,00 hod.
v budově školy.

Datum konání: 4. 4. 2019 začátek od 14:00

Místo konání: Základní škola, Černotín

Typ akce: ostatní

Organizátor: Základní škola a mateřská škola

Naše škola je dvoutřídní malotřídní škola s pěti ročníky, která poskytuje žákům základní vzdělání v zrekonstruované budově v krásném prostředí obce Černotín. Při průměrném počtu 10 žáků na třídu u nás vládne téměř rodinná atmosféra a můžeme tak v naší práci plně uplatnit individuální přístup k žákům, ať už jsou to žáci nadaní či žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. K tomu nám samozřejmě napomáhá i vybavenost naší školy, která je na velice dobré úrovni. V prvním ročníku zařazujeme prvky programu „Začít spolu“.

Žáci mají velkou výhodu v tom, že se naučí samostatnosti a přijímání nových informací nejen od učitelů, ale pod vedením pedagoga také od svých starších spolužáků. Ti se zase naučí respektovat mladší a umět v případě potřeby podat pomocnou ruku.

Rovněž připravenost žáků odcházejících do 6. ročníku do hranických škol je dle sdělení tamních učitelů na velice dobré úrovni. Žáci se velmi dobře přizpůsobují novému prostředí a jsou chváleni za vědomosti i samostatnost v rozhodování a plnění úkolů.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Co tedy nabízíme:

 • orientujeme se na žáka, respektujeme jeho osobní maximum a individuální potřeby
 • vytváříme všem žákům takové školní zázemí, které bude dále rozvíjet jeho tvořivost a současně ho vybaví vším potřebným pro jeho další vzdělávání
 • zaměřujeme se na co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení s cílem položit základy klíčovým kompetencím
 • základem školního dění je výchova ke zdraví, estetická výchova, výchova k ochraně životního prostředí a jazyková výchova
 • používáme moderní výukové metody s využitím interaktivní tabule a počítačové učebny ve všech vyučovacích předmětech, počítačovou gramotnost formujeme již od 1. ročníku
 • realizujeme projektové vyučování (neobvykle organizované dny nebo týdny, při nichž žáci zábavnou formou získávají nové poznatky a zkušenosti)
 • ve škole pracuje plně aprobovaný učitelský sbor, jeho členové sledují moderní trendy a dále se vzdělávají
 • pro děti zajišťujeme rozsáhlou zájmovou činnost ve školní družině, která je nedílnou součástí naší školy.Provoz školní družiny je denně od 11,40 do 15,30 hod., dle zájmu rodičů i individuálních potřeb jsme připraveni reagovat na délku provozu ŠD.
 • ve škole je realizován preventivní program zejména každodenní prací třídních učitelů, jehož součástí jsou preventivní akce a besedy
 • rodičům poskytujeme pravidelně a otevřeně informace o dění ve škole tak, aby měli

dokonalý přehled o naší práci

 • zúčastňujeme se projektů, soutěží a olympiád

Vytvořeno: 3. 3. 2019
Poslední aktualizace: 3. 3. 2019 20:49