Sběr a třídění odpadu

07. 06. 2018 - Mirek Vacula

Upozorňujeme občany na způsob, jakým lze třídit odpad.Plasty
Do plastů se třídí pouze drobné plasty hlavně PET láhve, tetrapakové obaly a obalové materiály-balí se do žlutých pytlů.
Do plastů nepatří polystyren a těžké plasty jako je zahradní nábytek, novodurové trubky, guma, PVC, linolea a pneumatiky. Tyto plasty můžete odevzdat na sběrném dvoře v Ekoltesu Hranice.

Papír
Na papír jsou rozmístěny po obci kontejnery. Papír svázaný do balíku lze dovést na sběrný dvůr (Černotín, za bývalou stolárnou), kde bude uložen do speciálního kontejneru a odevzdán ZŠ do sběru, Výtěžek bude pro potřeby žáků školy (např. hrazeno plavání).

Sklo
Sklo třídíme do kontejnerů rozmístěných po obci.

Biologický odpad
Do kontejneru na biologický odpad se dává tráva, plevel ze zahrádky, různý drobný domácí bio odpad, zbytky ovoce a zeleniny.
Kontejnery na biologický odpad jsou:
    Hluzovská skála - zde lze navíc uložit také větve a části stromů, k větvím se nesmí přidávat tráva a vypletý plevel ze zahrádek.
    Dvůr za bývalou stolárnou - u dílny p. Hynčice (sběrný dvůr)

Stavební suť
Na likvidaci stavební suti si musí každý zajistit odbornou firmu, která má oprávnění suť odebírat.


Cesta k tomu abychom nenavyšovali poplatky za odvoz komunálního odpadu je v tom, že se naučíme lépe třídit. Doposud však u některých občanů tato snaha třídit chybí. Např. v kontejneru na biologický odpad nacházíme i nebezpečný odpad, čímž se znehodnotí celý obsah kontejneru a cena za likvidaci takového kontejneru je mnohonásobně vyšší. To pak může být jeden z důvodů navyšování poplatků.


284 přečtení | Upozornit známého | Článek mě zaujal

Správci stránek: Vladislav Barot, vladislav.barot@gmail.com - kód, grafika
ing. Miroslav Vacula, vacula.mira@gmail.com - novinky, nápady
Hosting poskytuje www.mitranet.cz
phpRS - český redakční systém