Pozvánka na 20.zasedání Zastupitelstva obce Černotín

06. 12. 2017 - Mirek Vacula

Ve čtvrtek 14.12. se koná od 19 hodin 20.zasedání zastupitelstva obce Černotín.Program:
    1. Zahájení
    2. Informace starosty o činnosti obecního úřadu
    3. Kontrola usnesení
    4. Volba návrhové komise
    5. Volba ověřovatelů zápisu
    6. Projednání rozpočtu obce Černotín na rok 2018
    7. Projednání pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
    8. Projednání žádosti TJ Sokol Černotín na finanční dar ve výši 100 000 Kč
    9. Projednání mimořádných členských příspěvků Mikroregionu Hranicko
    10. Projednání postupu inventur a složení inventarizačních komisí za rok 2017
    11. Projednání projednání odkoupení části pozemku p.č. 104/12 v k.ú. Černotín
    12. Projednání  rezignace na funkci místostarosty
    13. Volba nového  místostarosty
    14. Projednání odměňování členů zastupitelstva obce
    15. Projednání mimořádných členských příspěvků Mikroregionu Hranicko
    16. Projednání převedení výše finančních prostředků do peněžního fondu na obnovu a opravu, kanalizace a ČOV ( pro r.2017 – návrh 40 000 kč)
    17. Projednání úhrady mimořádných členských příspěvků Mikroregionu Hranicko
    18. Projednání rozpočtového opatření č.
    19. Diskuse
    20. Rekapitulace snesení
    21. Závěr


297 přečtení | Upozornit známého | Článek mě zaujal

Správci stránek: Vladislav Barot, vladislav.barot@gmail.com - kód, grafika
ing. Miroslav Vacula, vacula.mira@gmail.com - novinky, nápady
Hosting poskytuje www.mitranet.cz
phpRS - český redakční systém