Územní plán

16. 02. 2011 - Mirek Vacula

Územní plán obce Černotín 

Upozornění - ve výkresech není promítnuta změna územního plánu č.1 z roku 2008 - úprava lokality severně nad cestou ke hřbitovu, kde jsou nyní zbudovány nové stavební parcely pro individuální výstavbu.

V březnu 2011 bylo na 3.zasedání zastupitelstva obce Černotín schválena žádost o změnu územního plánu č.2 (celkem 12 podnětů od občanů a obce). Na 4.zasedání zastupitelstva obce (21.4.2011) byl schváleno rozdělení změn na dvě etapy - změna č.2 a změna č.3 (dle návrhu MěÚ Hranice). Návrh zadání změny územního plánu obce Černotín byl projednán na 5.zasedání zastupitelstva obce dne 9.6.2011, schválen na 6.zasedání zastupitelstva dne 21.7.2011 ve znění odpovídající zadání.

Zastupitelstvo obce na svém 8.zasedání (14.12.2011) vydalo změnu č.2 územního plánu obce Černotín. Ke změně č.3 vzalo na vědomí vyjádření orgánů a na základě doporučuní pořizovatele (MěÚ Hranice) pozastavilo tuto změnu vzhledem k počtu nových podnětů. Zároveň zastupitelstvo obce schválilo pořízení nového územního plánu obce (v připomínkovím řízení budou posuzovány i podněty ze změny č.3).

Stav k září 2013 - arch. Vrubel zpracoval všechny změny (celkem 21) do nového návrhu, zpracovatel nového územního plánu ing. Chmelová (Městský úřad Hranice, odbor územního plánování) připravuje zadání. Vzhledem k tomu, že stejným způsobem postupují i ostatní obce, je nyní takto posuzováno několik územních plánů. V letošním roce připravíme a schválíme zadání a obec se pokusí získat dotaci na pořízení ÚP. Do konce roku 2014 by se pak  připravil návrh a začal projednávat. Schválení nového územního plánu se tak dá předpokládat v roce 2015.

Územní plán
Územní plán - legendy

Návrh zadání změny územního plánu č.2

 

Územní plán obce Černotín, část 1 Územní plán obce Černotín, část 2 Územní plán obce Černotín, legenda

 
22356 přečtení | Upozornit známého | Článek mě zaujal

Správci stránek: Vladislav Barot, vladislav.barot@gmail.com - kód, grafika
ing. Miroslav Vacula, vacula.mira@gmail.com - novinky, nápady
Hosting poskytuje www.mitranet.cz
phpRS - český redakční systém