Kříže a pomníky černotínské farnosti

25. 09. 2009 - Vladislav Barot

V černotínské farnosti je postaveno jednáct křížů a čtyři sochy. Jeden kříž potřebuje rekonstrukci po poškození vychřicí v únoru 1999. V Černotíně je šest křížů a jedna socha, v Hluzově pět křížů a tři sochy. Až na kříž "Šnejdrlů" z roku 1836, pocházej kříže a sochy ze dvou období. Po vzniku farnosti v roce 1880 přišla etapa nadšení, zbožnosti a reprezentace rodů. Ke stavbám přispěla i tehdejší dobrá ekonomická situace ve vsi. Druhá vlna se týká období po první světové válce, kdy byly kříže věnovány památce padlých rodinných příslušníků.Černotín

1. Nejstarším křížem v Černotíně je pozdně barokní kříž, který lidé pojmenovávají podle posledních obyvatel v bývalém čísle 60 - Šnejdrlů. Nese datum 1836, kdy v obci probíhala první vlna cholery. Lze předpokládat, že byl postaven jako ochrana obce. Byl umístěn na začátku tehdejší obce u poutní cesty ke Kostelíčku (v té době bylo spojení obce s Hranicemi soustředěno chodníky a polními cestami právě sem!). Kříž nemá vyznačeno jméno dárce. Na katastrální mapě z roku 1830 je tu již kříž vyznačen. Byl asi dřevěný a nahradili ho po epidemii křížem kamenným. U křížů na konci vesnice se zpravidla obyvatelé loučili s nebožtíky. Odtud odcházely pohřby ke Kostelíčku.2. Druhým křížem je kříž na hřbitově. Nemá datování ani nenese jméno dárce. Postaven byl asi na nově otevřeném hřbitově v roce 1880. Původní hřbitov byl poloviční a kříž byl postaven za kněžskými hroby. Na konec dnešního hřbitova byl přemístěn v devadesátých letech dvacátého století. Byl doplněn mramorovou deskou s nápisem "Pane Ježíši, smiluj se nad námi".


3. Třetím křížem, dnes zříceným, je kříž Nováků. Je postaven Na Hané při poutní cestě ke Kostelíčku. Nemá označený rok ani dárce. Je však známo, že dárcem byl František Novák, který hospodařil na gruntě číslo 11 v letech 1854 až 1892. Stavbu kříže lze zařadit do osmdesátých let devatenáctého století. Kříž byl zničen vichřicí. P. Josef Navrátil dal na sokl, který zůstal, postavit nový kříž k desátému výročí konce světové války, který zhotovil Rajmund Hendrych podle Myslbekova kříže. Na kříži byla napsána výzva: "Modleme se za padlé vojíny, 1928". Tento kříž byl znovu zničen vichřicí v únoru 1999. Sokl zůstal a čeká na doplnění křížem.


4. Další kříž byl postaven před vjezdem do Černotína na bývalé okresní cestě. Dárcem byl Jiří Humplík, který hospodařil na gruntě č. 45 v Černotíně. Jiří Humplík zemřel v roce 1904 ve věku 94 let. U kříže byly vítány významné návštěvy v obci. Nápis je těžko čitelný. Text zní: "Kříž tento ku cti a chvále Boží postaviti dal Jiří Humplík č. 45 Černotín". Datace kříže je 1894. Kříž je ze stejného materiálu jako kříž na hřbitově.


5. Na výškové kótě 326 nad vesnicí stojí kříž, který nese nápis: "Věnovali ke cti chvále Boží Ferndinand a Majdalena Rabl, 1898". Magdalena Ráblová je zapsána v létech 1873 až 1884 jako majitelka gruntu číslo 23. Kříž tvoří nad obcí dominantu. Dnes stojí na hraně lomu Cementu Hranice Na skalce (černotínské).


6. V roce 1926 byl postaven Na lukách (dříve též V hrázi) Marií Kajnárkovou kříž na památku syna Metoděje, který padl v první světové válce.


7. Ve středu vesnice, pod gruntem číslo 28 (Josef Sehnal), byla postavena jako votivní dar socha Panny Marie Hostýnské. Věnovali ji Jan a Petronila Kubešovi číslo 28 v roce 1903. Na čelní straně je nápis: "Zdrávas vítězná ochrano Moravy, zůstaň matkou svému lidu". K pomníku se váže tato pověst: při přejezdu Bečvy brodem Pod skalama strhla voda vůz s lidmi a nesla ho až k Cerekvisku, kde byl potah schopen vůz vytáhnout z Bečvy. Paní Petronila, která byla ve voze, slíbila za záchranu životu postavit Panně Marii Hostýnské sochu.


8. Ve vrbí Pod skalama mezi Bečvou a mlýnskou struhou asi 200 metrů pod splavem stojí kříž věnovaný Květoslavovi Humplíkovi z čísla 42, který tu zemřel na infarkt při práci 27. prosince 1961. Kříž byl přenesen z rodinného hrobu Humplíků na hřbitově U Kostelíčka, který byl mimo hrobku rychtáře Ochmanna. Posledním udržovaným černotínským hrobem na tomto hřbitově.


Hluzov

9. Asi nejstarším křížem v Hluzově je kříž na dřívějším počátku obce při takzvané Valašské cestě naproti číslo 46. Nemá vročení ani jméno dárce. Jeho architektura i druh použitého kamene připomíná kříž z černotínského hřbitova. Korpus Krista a odlitek Madony v nice byl pořízen v roce 1998 při opravě kříže.


10. V roce 1903 byl postaven kříž "Ke cti a chvále Boží", který věnovali manželé Josef a Anežka Šatánkovi čislo 19 v Hluzově. Hospodařili na uvedeném gruntě v letech 1893 až 1926. Kříž je dodnes umístěn na autobusové točně za vesnicí.


11. Kříž, postavený původně v poli na Hradečníku, byl při půdních úpravách v katastru snesen za grunt číslo 9. Donátory kříže byli Reci z gruntu 24. Nemá vročení. Předpokládá se, že byl postaven před první světovou válkou.


12.  V roce 1931 byl postaven kříž V dole rodinou Řehákovou z gruntu číslo 8. Na čelní straně nese nápis: "Pochválen buď Ježíš Kristus". Nápis na zadní straně je nečitelný. Kříž signoval kameník Rajmund Hendrich.  


13. Kříž na Černém byl postaven "Za šťasných návratů bratrů Hendrichových a Šnejdrlových ze světové války", manžely Rajmundem a Cecílií Henrichovými v roce 1919. Na čelní straně má nápis: "Svatý kříži, Tebe ctíme".


14. Na návsi u hasičské zbrojnice je postavena socha Panny Marie Hostýnské. Na čelní straně má nápis: "Vítězná ochrano Moravy, oroduj za nás". Na zadní straně: "Věnováno ke cti chvále Panny Marie Hostýnské, Rajmund a Cecílie Hendrichovi, 1910".


15. Před hluzovskou kaplí jsou postaveny sochy Panny Marie a Svatého Antonína, které zhotovil hluzovský kameník Rajmund Hendrich. Sochy byly posvěceny 28. července 1929. Sochy daroval Bohumil Hendrych, Hluzov číslo 49.


Mimo tyto sakrální objekty jsou v Černotíně a Hluzově postaveny další pomníky. Jde především o pomníky padlým v první světové válce.
16. Černotínský pomník stojí dnes ve středu obce. Představuje klečící matku nad hroby padlých. Pomník dal postavit Karel Humplík (Černotín 42) na památku svých dvou bratrů, kteří se nevrátili z války. Na pomníku je zapsáno 16 jmen padlých rodáků. Pomník vytvořila kamenická firmy Polášek a Urban z Přerova.


17. Vedle černotínského pomníku padlých stojí socha dělníka, kterou vytvořil Josef Čajka. Byla odhalena v roce 1945 na památku Rudolfa Částečky, který zahynul při bombardování Štýrského Hradce, kde byl totálně nasazen na práci. Josef Čajka vytvořil i sochu Kristu na hrobě svých rodičů na černotínském hřbitově. Josef Čajka se vyučil u kamenického mistra Sosny v Hranicích.


18. Hluzovský pomník dnes stojí naproti požární zbrojnici. Má zaznamenáno osm jmen padlých z Hluzova. Pomník vytvořil Rajmund Hendrych.


19. K černotínským pomníkům patří sousoší Svaté Anny samétřetí na hrobce posledního černotínského dědičného rychtáře Josefa Ochmanna na hřbitově U Kostelíčka. Autor pomníku není znám.


 


22537 přečtení | Upozornit známého | Článek mě zaujal

Správci stránek: Vladislav Barot, vladislav.barot@gmail.com - kód, grafika
ing. Miroslav Vacula, vacula.mira@gmail.com - novinky, nápady
Hosting poskytuje www.mitranet.cz
phpRS - český redakční systém