Základní škola a mateřská škola Černotín

03. 03. 2008 - Miroslav Chládek

Zřizovatelem školy je Obec Černotín

Kontakt

Škola

Personální složení školy

Ředitelka školy

  • Mgr. Lenka Kleinová, tel. 581 602 927, zscernotin@seznam.cz

Učitelky

  • Mgr. Ludmila Rýparová
  • Mgr. Jana Grygarová

Vychovatelka školní družiny

  • Mgr. Jana Grygarová

Učitelky MŠ

  • Dáša Losová
  • Miroslava Kořístková, tel. 581 602 934

Vedoucí školní jídelny

  • Ivana Vališová, tel. 581 602 934

Účetní

  • Bc. Pavel Šnejdrla

Provozní zaměstnanci

  • Anna Romanová - kuchařka
  • Renata Květoňová - školnice

V letošním školním roce se ve dvojtřídní škole vzdělává 22 žáků. První třída sdružuje 1. ročník s e čtyřmi žáky a druhý ročník s šesti žáky. Druhá třída sdružuje 3. ročník se šesti žáky, třetí ročník se třemi žáky a 4. ročník  se  třemi žáky. Celkem tedy naši školu navštěvuje 22 žáků.

Vzdělávání probíhá podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  „Škola pro život“

Třídní učitelky:

1. a 2. ročník - Mgr. Kleinová Lenka

3.,4. a 5. ročník - Mgr. Ludmila Rýparová

Součástí školy je i školní družina, kterou plně využívají všichni žáci školy. Ranní provoz družiny je od 6,30, odpoledne do 15,00 hod. Školní družina nabízí velkou škálu řízených i spontánních aktivit pro děti, kdy využívá hernu, třídu, hřiště i počítačovou učebnu. Nabízí také kroužky – počítačový, výtvarně keramický, pohybové hry, angličtinu hrou  a zdravotnický. Každé pondělí probíhá kroužek náboženství, pod vedením p. Marie Kaňovské,

Mateřskou školu navštěvuje 26 dětí, které se vzdělávají podle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je vždycky prima.

Nesmím samozřejmě zapomenout i na školní jídelnu, která zajišťuje stravování pro žáky MŠ i ZŠ, zaměstnance a cizí strávníky. Jídelníček paní vedoucí školní jídelny I. Vališová sestavuje dle zásad zdravé výživy.

Co nejdůležitějšího nás čeká v nejbližších týdnech?

Září – slavnostní zahájení školního roku, sportovní den, třídní schůzky, drakiáda, sběr starého papíru, zahájení výuky plavání (MŠ i ZŠ)

Říjen – projektový týden „Jíme zdravě“ ve spolupráci se školní jídelnou, lampiónový průvod, zahájení sběru pomerančové a citrónové kůry

Listopad – den adventních věnců a lucerničková slavnost

Prosinec – Mikulášská besídka a koledy u vánočního stromu, Vánoční besídka

Opět bude  v letošním školním roce pokračovat kroužek keramiky nejen pro děti, ale i pro maminky a širokou veřejnost. Kroužek bude probíhat v prostorách základní školy každou středu od 15,30 do 18,00 hodin pod vedením paní učitelky Ludmily Kotlínové. Srdečně zveme všechny zájemce na první lekci ve středu 14. září 2016. S sebou pracovní oblečení a hlavně chuť do tvořivé práce a dobrou náladu.
21035 přečtení | Upozornit známého | Článek mě zaujal

Správci stránek: Vladislav Barot, vladislav.barot@gmail.com - kód, grafika
ing. Miroslav Vacula, vacula.mira@gmail.com - novinky, nápady
Hosting poskytuje www.mitranet.cz
phpRS - český redakční systém